Recyklace automobilů

Skladovací technologie pro vozidla s ukončenou životností a náhradní díly


Ekologická recyklace – hospodárné skladování

Jednotné evropské směrnice upravující recyklaci a ošetřování starých vozidel a náhradních dílů vyžadují spolehlivé a ekologicky šetrné skladování výrobků.

Optimální skladovací technologie pro potřeby vašeho podnikání musí být s těmito směrnicemi v souladu. Porušení těchto nařízení je mnohdy penalizováno a v krajních případech může dojít i k odebrání licence. I proto je nezbytné zvolit vhodného dodavatele skladovací technologie.

Jako jeden z největších výrobců regálových systémů v Evropě jsme se stávajícími směrnicemi dobře obeznámeni. Zvláště známý konzolový regálový systém společnosti OHRA je robustní, velmi praktický a trvanlivý a poskytuje optimální prostorově úsporné řešení vašich zvláštních skladovacích problémů.

Kontaktujte nás! S potěšením vám předvedeme již realizované zakázky ve vašem odvětví a zdarma pro vás vypracujeme nabídku.


Výhody:

Zvláštní řešení pro vozidla s ukončenou životností a náhradní díly

Skladovací technologie vyhovující evropským směrnicím požadujícím ekologicky šetrné zpětné získávání kovů a ošetřování vozidel s ukončenou životností

Kompaktní skladování na malé ploše

Přímý přístup ke každému uskladněnému vozidlu a náhradnímu dílu

Rychlé uzpůsobení skladovacích systémů měnícím se požadavkům

Posouzení větrného zatížení při venkovním skladování

Konzolový regál  
Konzolový regál  

Více prostoru – přínos pro vás: úspora 67 %

Dříve:
Sklad s kapacitou 18 vozidel. Plocha potřebná pro tradiční skladování 18 vozidel činí přibližně 146 m2. Chybí přímý přístup a manipulace při řazení vozidel je komplikovaná.

Dnes:
Sklad s kapacitou 18 vozidel. Stejný počet vozidel s ukončenou životností vyžaduje pouze 48 m2 díky skladování v robustním konzolovém regálovém systému. Ke každému vozidlu je přímý přístup. Odpadá komplikované řazení vozidel.

Konzolový regál

Úspora místa díky skladování v robustním konzolovém regálovém systému

 
Konzolový regál  
Konzolový regál  
Konzolový regál  
Konzolový regál  
Konzolový regál  
Konzolový regál