Průchozí a zásuvné regály

Průchozí regály


vysoké využití plochy

optimální stupeň zaplnění

nezávislé zásobování a odebírání; zepředu plnit,
zezadu odebrat

Zboží se posunuje díky vlastní váze do pozice pro odebrání

Ideální regál pro sestavování objednávkyje jedna z nejkompaktnějších metod pro skladování a sestavování objednávky podle principu firts-in-firt-out (první uvnitř, první venku)

Spádový regál  
Spádový regál  
Spádový regál  
Spádový regál  
Spádový regál  
Spádový regál  

Zásuvné (push back) regály

Vozíkové systémy


Princip LIFO (Last in - first out)

Optimální využití prostoru

jednodruhové skladování

Skladování od až po 4 palety do hloubky


Zásuvné systémy využívající metodu LIFO (last in, first out) představují prostorově nenáročný způsob skladování. Ideální oblastí využití je skladování jednoho druhu výrobků po šaržích.

Při používání zásuvných systémů s vozíky se palety do kanálového tunelu postupně zasouvají z jedné strany po systému kolejnic. Stejným způsobem se znovu vyjímají. Do regálu je možné na hloubku zasunout až šest palet.

Výhoda oproti zásuvným regálům s konvenčními gravitačními válečkovými drahami: Při uskladňování se nejvrchnější naložený vozík dozadu posouvá pomocí další vkládané palety. Tato paleta se pak ukládá na další volný vozík. Tímto způsobem se zamezuje přímému kontaktu mezi zbožím.

Spádový regál  
Spádový regál  
Spádový regál  
Systémy s válečkovými drahami

Výhoda zásuvných regálů s válečkovým systémem spočívá v množství zboží, které lze na hloubku uskladnit: až deset palet za sebou. Oproti zásuvnému systému s vozíky se dosahuje nižší konstrukční výšky. Nevýhodu však představuje vyšší síla, kterou je třeba k posouvání palet vynaložit. Tento systém není příliš vhodný pro skladování citlivého zboží.

Spádový regál  
Paletový regál  
Spádový regál  
Spádový regál