Pojízdné regály

Průjezdný regál  

kompaktní blokové skladování

beztlakové skladování

optimální využití plochy

last-in - first-out (poslední uvnitř - první venku) princip


Obzvláště u pojízdných regálů se projevují výhody pevné stavební metody opěr ze za tepla válcovaných ocelových profilů. Tyto opěry jsou převážně nechráněny při pojíždění vysokozdvižného vozíku. Ještě že existují silné profily.

Průjezdný regál

Kompaktní a beztlakové skladování;
obzvláště vhodné pro skladování velkého množství stejných produktů

 
Paletový regál

Obzvláště u pojízdných regálů se projevují výhody pevné stavební metody opěr ze za tepla válcovaných ocelových profilů.