Kompletační systémy

Automatické skladování  

V kompletačním skladě jsou jednotlivé zakázky seskupeny a poslány na expedici. Takovýto sklad má být nadimenzován tak, aby se s nízkými provozními náklady docílilo vysokého výkonu. Kompletování zahrnuje "shromažďování" jednotlivých položek a jejich přiřazení k jednotlivým zakázkám..

'V zásadě se rozeznává statické a dynamické kompletování. U statického kompletování bere kompletační pracovník zboží z regálů (člověk ke zboží), zatímco u dynamického kompletování nachází uplatnění princip "zboží k člověku".

LSV - systém podporuje tři druhy pořizování kompletačních úloh. Jednak je možné importovat data z externích systémů(např. z nějakého zboží spravujícího nebo PPS - systému). Pro import dat existují standartní rozhraní.

Navíc mohou být v LSV - systému zaznamenávány interní kompletační úlohy a to jako jednoduché záznamy o vyskladnění vázané na číslo artiklu. V konenčném důsledku může v LSV probíhat registrace zakázek (jako doplňkový modul).

Kompletační stanice může tisknout tzv. picklisty a umožňuje použít při přijímce zboží příruční batch Pokud se bude kompletovat na ovládacíích zařízeních regálů nebo pomocí nakladače, mohou být zavedeny i dálkově ovládané systémy.

Každé racionalizační opatření kompletačních prací může vést v konečném důsledku k podstatnému snížení nákladů .Každý efektivní kompletační systém minimalizuje použití provozních prostředků. Produktivita stoupá pomocí konstatní nebo vylepšené přidané hodnoty.

Automatické skladování

obrázek systému nakladačů

 
Automatické skladování

Centrála radiového vedení

 
Automatické skladování

Topologie sítě

 

Statistický modul

 

Datový terminál