Paletový regál pro velké zatížení

Paletový regál  

Neobvykle pevná konstrukce

Využití za tepla válcované stavební oceli

Vysoké bezpečnostní rezervy, zvláštní zohlednění horizontální, dynamické síly

Nosnost 15.200 kg pro 2.000 mm vzpěrné délky

Speciálně uzpůsobeno pro skladování těžkého, náročného zboží a využití ve velmi pevném, na výkon orientovaném a velkokapacitním skladu


Za tepla válcovaná ocel dodává pružnost a zachovává si výhody vzhledem k vysokému vertikálnímu zatížení. Jiné paletové regály jsou ze za studena válcované oceli 2 mm silné, které jsou v porovnání s lehkým nárazem nepružné a můžou lehce prasknou a ztratit nosnou hodnotu. To je obzvláště u podpěrných rámů důležité, proto jsou u nás ze za tepla válcované oceli.

Paletový regál

Cívkové skladování

 
Paletový regál

4 palety vedle sebe, vzdálenost polí 3600 mm, až 6 t pro pole

 
Paletový regál

10 m vysoké, pytle cementu v paletovém regálu

 
Paletový regál

Skladování kobercových rolí
 

 

kompletní paletový regál

Regálový systém pro individuální řešení

Sešroubované ramena regálů z profilu za tepla válcované oceli

traverzy z IPE profilů se svařenými závěsnými spojkami

Snadná montáž - málo stavebních dílů

Rámy systémově vyražené v rozmezí 100 mm

Masivní podkladová deska

Povrch RAL 5015 (azurová)

Dodání obsahuje podkladový materiál pro rámy, jistící kolíky proti neúmyslnému vypadnutí a zemní kotvu

Paletový regál  
Paletový regál  

výška:
mm
celková neomezená šířka:
mm
hloubka rámu:
mm
výška  
délka regálu  
početpolí  
celková neomezená šířka  
hloubka rámu  
skladovací roviny  
profil rámů  
profil základů  
max. zatížení pole  
max. zatížení pole  
Art.-Nr.  

Příslušenství

Standartní ochrana zaražení

Stabilní profil ve tvaru U, 400 mm vysoký, se spodní deskou a 2 kotvami pro upevnění v zemi. Černo/žlutá podle DIN 4844

Paletový regál  

Art.-Nr.
 
PRS300U

Bubnová ochrana proti nárazu

Maximální ochrana díky otočnému uskladněnému bubnu (výměnný), který energii z nárazu odvede a vyruší

Paletový regál  

Art.-Nr. typ bubnu
   
PRSTET náhradní buben
PRSTKO kompletní

Zvýšená ochrana před nárazem

Pro ochranu obzvláště ohroženého rámu proti poškození vysokozdvižným vozíkem, 900 mm vysoký, s podporou, černo/žlutá, včetně upevňovacího materiálu

Paletový regál  

Art.-Nr. rámy
   
PRSE080 U80
PRSE100 U100

Zvláštní ochrana před nárazem

K zabezpečení obzvláště ohrožených oblastí paletových regálu jako např.: projíždění nebo uličky s vysokou projížděcí frekvencí, kolejnice žárově pozinkovány, lakované a žárově pozinkované podstavce a žárové pozinkování pro venkovní použití, Síla nárazu je zavedena optimálně do země, včetně zemního ukotvení, černo/žluté bezpečnostní označení

Paletový regál  

Art.-Nr. délka typ regálu
  [mm]  
PRSS120 1.200 pro jednoduché regály
PRSS250 2.500 pro oboustranné regály

Zvýšení rámu

Jako zabezpečení proti postrannímu vypadnutí zboží, 500 mm vysoké, přišroubované na rámu

Paletový regál  

Art.-Nr. hloubka rámu povlak
  [mm]  
PRE080 800 barva rámu
PRE100 1.000 žárově pozinkované
PRE120 1.200 barva rámu

Rozpěrný kus

Propojení dvou jednotlivých regálů do oboustranného. Rozpěra mezi regály se vytvoří rozdílem mezi hloubkou regálu a jednotného skladování vč. 100 mm. Při 4 m výšce potřeba rozpětí, při vyšších regálech 2 kusy

 

Art.-Nr. délka povlak
  [mm]  
PDI100 100 barva rámu
PDI200 200 barva rámu
PDI300 300 žárově pozinkované
PDI400 400 barva rámu
PDI500 500 barva rámu

Zabezpečení proti postrčení

Zabraňuje neúmyslnému vypadnutí zboží, u oboustranného regálu zapotřebí, když je odstup mezi nákladovými jednotkami menší než 100 mm

Paletový regál  

Art.-Nr. šířka
  [mm]
PDSS1827 1.800-2.700
PDSS2845 2.800-4.500

Rozdělení nosnosti

Za tepla válcovaný profil HEA 120, rozděluje zatížení z ramen na velkou plochu. Určeno obzvláště pro špatně nosnou podlahu.

Paletový regál  

Art.-Nr. délka typ regálu
  [mm]  
PLV1030 1.030 jednoduchý regál
PLV2330 2.330 oboustranný regál

Podklad mřížových boxů

Pro jistější upevnění mřížových boxů, příčný řez L80/40/6 pro mřížové boxy o 1000 kg celkové váhy

Paletový regál  

Art.-Nr. hloubka rámu
  [mm]
PGB080 800
PGB100 1.000
PGB120 1.200

Držák displaye

Jako nosné prvky pro štíty, postranní obložení nebo instalace individuálního označení regálu z trubkového profilu 60/40/20 , jsou upevněnna na rámovém profilu v barvě regálu nebo žárově pozinkované

Paletový regál  

Art.-Nr. celková délka
  [mm]
PDH080 800
PDH100 1000

Oddělovač/ přiléhavá oblouková zábrana

Pro svislé skladování krytin, dveří a rámů v paletovém regálu, sestávající z madla zařízení RR 80/40/2 a přiléhavé dělící obloukové zábrany. P = 20 mm

 
Madlo zařízení
Vertikální regál  

Art.-Nr. délka
  [mm]
PFTAH18 1.800
PFTAH22 2.200
PFTAH28 2.800

dělící oblouková zábrana, paletový regál
 

Art.-Nr. hloubka výška
  [mm] [mm]
PFTTB8510 850 1.000

Zásobní můstek

Pro uskladnění dřevěných a plechových desek, beden a jiných velkoplošných skladovaných materiálů bez nosníku zboží. Maximální zatížení pro kus 1200 kg při stejnoměrném zatížení.

Paletový regál  

Art.-Nr. hloubka rámu
  [mm]
PST080 800
PST100 1.000
PST120 1.200