Jedlový regál

Rámcová konstrukce ze za tepla válcované oceli

práškové vrstvení RAL 5015 (azurová)

Dodání vč. vzdáleností, zemní kotvy a podkladového materiálu

Konzole směrem nahoru po délce zúženy

Obzvláště uzpůsobeno pro obsluhu jeřábem

Konzolový regál

Výška regálu 2020 mm
osová vzdálenost 1500 mm

 
Konzolový regál

jednostranné, 4 skladovacích rovin
oboustranné, 8 skladovacích rovin

 

typ regálu jednostranný oboustranný
výška regálu [mm] 2.060 2.060
délka regálu [mm] 4.620 4.620
hloubka [mm] 300-600 300-600
nosnost/rovina [kg] 1.200 1.200
celková nosnost [kg] 4.800 9.600
Art.-Nr. KLG2041 KLG2042