Přejít na hlavní obsah

Služby a poradenství


Služby

Nabízíme následující služby z jednoho zdroje: poradenství, plánování, výroba, instalace a poprodejní servis. Pro maximální blízkost k zákazníkům má společnost OHRA v Evropě více než 13 odbytových kanceláří i širokou síť kompetentních poradců, techniků a montérů. Po realizaci vašeho projektu pravidelně kontrolujeme spokojenost našich zákazníků. Přímé spojení s našimi zákazníky a vaše zpětná vazba je naším pohonem ke stálému zlepšování a dalšímu rozvíjení kvality výrobků a služeb.

 

Vaše výhoda:

 • Přímý prodej
 • Národní a mezinárodní
 • Made in Germany
 • Všechno z jednoho zdroje
 • Více než 30 let na trhu

Kontrola regálů, inspekce regálů podle EN 15635

Roční povinná inspekce pro skladovací zařízení

(Pevné regálové systémy z oceli – použití a údržba skladovacích zařízení)

Skladovací zařízení a regálové systémy se považují za pracovní prostředky. Provozovatel musí zajistit, aby byl pracovní prostředek v bezvadném stavu pro využívání zaměstnanci.

Podle EN 15635:2008 je provozovatel povinen sám kontrolovat skladovací zařízení pravidelně, popř. ve stanoveném časovém intervalu. Dodatečně předpisy EN 15635 vyžadují roční prohlídku vašich regálových zařízení takzvanou způsobilou osobou, popř. inspektorem s kvalifikací pro regálové systémy.
Efektivní prevencí je možné předem zabránit poškození skladovacích zařízení, těžkým úrazům a vysokým nákladům na opravy. Včasné odhalení poškození zabraňuje ztrátě bezpečnostních aspektů.
Nabízíme, že budeme provádět kontrolu vašich regálových systémů OHRA. Naše nabídka služeb k inspekci regálových systémů zahrnuje vizuální kontrolu konzolových, paletových a vertikálních regálů podle EN 15635, rovněž i kontrolu regálových hal a plošin nebo ostatních regálových systémů, které byly dodány společností OHRA. Přitom může být tato vizuální kontrola vašeho zařízení ve většině případů provedena za probíhajícího provozu.

Naše bezpečnostní kontrola obsahuje:

 • Kontrola regálů podle evropské normy 15635 i podnikových norem OHRA
 • Kontrola vyškolenými inspektory s kvalifikací pro regálové systémy
 • Závěrečný zkušební protokol a zkušební plaketa

Nabízíme vám inspekci regálů za pevné ceny.

Formulář žádosti o inspekci regálových systémů

Inspekci regálových systémů poptejte prostřednictvím našeho formuláře žádosti.
Poté vám během krátké doby vytvoříme odpovídající nabídku.


Montáž

Nedílnou součástí naší nabídky služeb pro regály a skladovací techniku jsou naše montážní týmy. Montéři a námi certifikovaní a autorizovaní subdodavatelé pracují profesionálně, jsou průběžně proškolováni, znají naše materiály, ve všem se vyznají, mají speciální nástroje a mají s sebou montážní pomůcky, jestliže jsou např. nerovnosti podlahy větší, než bylo původně uvedeno. Výsledkem těchto schopností je vždy rychlá, čistá montáž, která nemůže být z ekonomického hlediska prováděna vlastním personálem.

Služby našich montážních týmů:

 • Profesionální montáž
 • Nástavba, přestavba a rozšíření
 • Čisté, rychlé a hospodárné provedení
 • Čisté předání

Strokovno svetovanje

Naši kupci vedno znova potrjujejo, da so naše prodajalne bistvena konkurenčna prednost podjetja OHRA. Svetovanje naših terenskih komercialistov, poznavanje različnih skladiščenih materialov in z njimi povezanih zahtev po regalni in transportni tehnologiji ter znanja o uporabljeni tehnologiji nakladanja, transportiranja in komisioniranja so v številnih primerih merodajni pri oddaji naročil.

OHRA poleg tega stavi tudi na redna šolanja in nadaljnja izobraževanja. Naši terenski komercialisti pa tudi vsi interni sodelavci ter vodje projektov se večkrat letno udeležijo produktnih šolanj in si izmenjajo izkušnje. Na šolanjih pa predstavimo tudi inovacije in specialne rešitve.

 • Profesionalno strokovno svetovanje
 • Izmenjava izkušenj
 • Nadaljnje izobraževanje