Přejít na hlavní obsah

1. Přehled o ochraně údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které se nachází pod tímto textem.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v sekci Impresum na této webové stránce.

Jak údaje sbíráme?

Jeden ze způsobů, jak údaje získáváme, je tak, že nám je sami sdělíte. Může se jednat např. o údaje, které vyplníte v kontaktním formuláři.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření stránky). Sběr těchto údajů je automatický a probíhá, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu údaje používáme?

Část těchto údajů se shromažďuje za účelem zajištění bezchybného provozu webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

Máte právo kdykoliv získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impresum. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Vaše chování během návštěvy našich webových stránek může být statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a programů pro analýzu. Analýza chování při procházení webu je obvykle anonymní. Chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu osobních údajů velmi vážně. S osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s tímto prohlášení o ochraně údajů.

Během používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás osobně identifikují. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Bezchybná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědných subjektech

Odpovědný subjekt pro zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

OHRA Regalanlagengesellschaft GmbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
50169 Kerpen

Telefon: 02237/64-0
E-mail: info@ohra.de

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli zrušit. Stačí nám zaslat neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo na stížnost k příslušnému dozorčímu orgánu

V případě porušení zákona o ochraně údajů máte právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů spolkové země, v níž naše společnost sídlí. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktních údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, zaslat sobě nebo třetí straně ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS. Tím zajišťuje bezpečnost a chrání přenos důvěrného obsahu, například objednávek či žádostí, které nám jako provozovateli webu zasíláte. Šifrované připojení rozpoznáte tak, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a objeví se v něm symbolu zámku.

Je-li aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou třetí strany číst údaje, které nám předáte.

Informace, blokování, smazání

Ze zákona máte právo na poskytnutí bezplatných informací o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování. V případě potřeby můžete požádat o opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v sekci Impresum.

Námitky proti reklamní poště

Použití kontaktních údajů, které je povinné zveřejňovat v sekci Impresum, pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

3. Úředník pro ochranu údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali úředníka pro ochranu údajů.

sicdata Unternehmensberatung
Tobias Erdmann
Heiligenstock 34c
42697 Solingen

 

Telefon: +49 2127387240
E-Mail: erdmann@sicdata.de

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookie

Internetové stránky částečně využívají tzv. soubory cookie. Soubory cookie nepoškozují počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. krátkodobé soubory cookie („Session cookies“). Po skončení návštěvy se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Soubory cookie lze nastavit v prohlížeči. Vhodným nastavením se můžete nechat informovat, jakmile jsou soubory cookie používány. Je možné je povolit pouze v jednotlivých případech, přijmout je pro určité případy nebo je obecně vyloučit a zapnout automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního vozíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem ukládat soubory cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu chování při procházení), budou zpracovávány samostatně.

Soubory protokolů serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Mezi ně patří:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Adresa URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou slučována s jinými zdroji dat.

Podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje nebudeme bez vašeho dotazu předávat dále.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře se tedy děje výlučně s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli zrušit. Stačí nám zaslat neformální zprávu e-mailem. Zákonnost procesu zpracování údajů provedeného do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje, které poskytnete v kontaktním formuláři, si ponecháme, dokud nepožádáte o smazání, neodvoláte souhlas s ukládáním nebo dokud účel uchovávání údajů neskončí (např. poté, co byl váš dotaz zpracován). Závazné zákonné předpisy, zejména lhůty pro uchovávání, zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, jsou-li nezbytné pro vytvoření, návrh obsahu nebo úpravu právního vztahu (stavové údaje). To se děje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek shromažďujeme, zpracováváme a používáme (údaje o využití) pouze v míře nezbytné pro to, aby měl uživatel ke službám přístup a bylo možné mu je účtovat.

Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Nástroje pro analýzu a reklama

Google Analytics

Tento web používá funkce služby pro webovou analýzu Gogle Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webu. Soubory cookie generují informace o vašem používání těchto webových stránek a odesílají je obvykle na server Google v USA, kde jsou uloženy.

Soubory cookie Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i reklamu.

Anonymizace IP adres

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do Spojených států společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná IP adresa a tam zkrácena. Společnost Google jménem provozovatele této webové stránky informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu provozovateli webu. IP adresa předaná v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojena s dalšími daty od Googlu.

Modul plug-in prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho lze zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vygenerovaná soubory cookie, která souvisí s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy). Za tímto účelem můžete stáhnout a nainstalovat modul plug-in prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitky proti sběru dat

Sběr dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zakázat klepnutím na následující odkaz. Soubor cookie opt-out se nastaví tak, aby zabránil shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování smluvních údajů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluvních údajů a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické údaje v Google Analytics

Tento web používá funkci „demografické údaje“, kterou nabízí Google Analytics. Tak mohou být vytvářeny zprávy, které informují o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z cílené reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od třetích stran. Tyto údaje nemohou být přiřazeny konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout ve svém účtu Google v části nastavení reklamy nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části „Námitky proti sběru dat“.

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu od Google Analytics v kombinaci s funkcemi Google AdWords a DoubleClick na různých zařízeních. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje, aby byly reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí remarketingu služby Google Analytics propojeny s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick na různých zařízeních. Tímto způsobem lze cílené personalizované reklamní zprávy, které byly přizpůsobeny na základě vašeho předchozího využívání a chování při prohlížení webu na jednom koncovém zařízení (např. mobilní telefon), zobrazit i na jiném koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Jakmile udělíte svůj souhlas, propojí společnost Google za tímto účelem historii procházení webu a aplikací pomocí vašeho účtu Google. Takto se na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google, mohou zobrazovat stejné personalizované reklamní zprávy.

K podpoře této funkce shromažďuje služba Google Analytics společností Google ověřené identifikátory uživatelů, kteří jsou dočasně propojeni s našimi daty služby Google Analytics. To nám umožňuje definovat a vytvořit cílové skupiny pro zobrazování reklam mezi různými zařízeními.

Remarketing/cílení mezi různými zařízeními můžete trvale zrušit tím, že vypnete personalizované reklamy ve svém účtu Google. Klikněte na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromažďování nasbíraných údajů ve vašem účtu Google se děje výhradně s vaším souhlasem, který můžete Googlu dát nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). U operací shromažďování dat, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. proto, že účet Google nemáte nebo jste toto sloučení zakázali), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zákonný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel internetových stránek má zájem o anonymní analýzu návštěvníků webu pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“).

Jako součást Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Kliknete-li na reklamu zobrazovanou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, můžeme my i Google poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří na reklamu klikli a byli přesměrováni na stránku, která obsahuje značku pro sledování konverzí. Nedostávají však informace, které uživatele osobně identifikují. Pokud se na sledování podílet nechcete, můžete jej vypnout tak, že v internetovém prohlížeči v části Předvolby uživatele deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Nebudete součástí statistik sledování konverzí.

Soubory cookie pro sledování konverzí jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i reklamu.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Soubory cookie lze nastavit v prohlížeči. Vhodným nastavením se můžete nechat informovat, jakmile jsou soubory cookie používány. Je možné je povolit pouze v jednotlivých případech, přijmout je pro určité případy nebo je obecně vyloučit a zapnout automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

6. Newsletter

Údaje pro odběr newsletteru

Chcete-li dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že se zasíláním newsletteru souhlasíte. Další údaje nejsou shromažďovány vůbec nebo pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výlučně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do formuláře pro přihlášení k newsletteru se děje výlučně s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů a e-mailové adresy a s jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ přímo v newsletteru. Zákonnost již provedeného procesu zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje související se zasíláním newsletteru ukládáme, dokud jej nezrušíte. Po odhlášení ze zasílání newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsou u nás uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro sekci pro členy), zůstávají nedotčeny.

MailChimp

Tento web používá pro zasílání newsletterů službu MailChimp. Poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC se sídlem na adrese 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, která m.j. pomáhá organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Pokud zadáte údaje pro účely zasílání newsletteru (např. e-mailovou adresu), budou uloženy na serverech MailChimp ve Spojených státech.

Služba MailChimp je certifikována podle „štítu EU-USA na ochranu soukromí“. „Štít na ochranu soukromí“ je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která zajišťuje dodržování evropských standardů ochrany soukromí ve Spojených státech.

Pomocí služby MailChimp můžeme analyzovat naše informační kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný službou MailChimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. webový signál) se připojí k serverům MailChimp ve Spojených státech. Tímto způsobem lze zjistit, zda byla zpráva v newsletteru otevřena a na které odkazy se kliklo. Dále jsou shromažďovány technické informace (např. doba vyhledávání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit ke konkrétnímu příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu kampaní newsletteru. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemce.

Pokud analýzu prostřednictvím MailChimp nechcete, odhlaste se ze zasílání newsletteru. Za tímto účelem je v každém newsletteru příslušný odkaz. Kromě toho můžete newsletter odhlásit přímo na webových stránkách.

Zpracování údajů se tedy děje s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením se od newsletteru. Zákonnost již provedeného procesu zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje související se zasíláním newsletteru ukládáme, dokud jej nezrušíte. Po odhlášení ze zasílání newsletteru budou vymazány z našich serverů i ze serverů společnosti MailChimp. Údaje, které jsou u nás uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro sekci pro členy), zůstávají nedotčeny.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany soukromí služby MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření dohody o zpracování dat

Se společností MailChimp jsme uzavřeli tzv. „Dohodu o zpracování dat“ („Data-Processing-Agreement“), v níž se MailChimp zavazuje chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Moduly plug-in a nástroje

YouTube

Na našich webových stránkách se používají moduly plug-in z Googlem provozované stránky YouTube. Provozovatelem stránek je společnost YouTube se sídlem na adrese LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek s moduly plug-in od YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Přitom serveru YouTube sdělíte, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, bude YouTube moci přiřadit chování při prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tomu se můžete vyhnout odhlášením se z účtu YouTube.

YouTube používáme za účelem atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o manipulaci s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

>Písma pro web Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. písma pro web poskytovaná společností Google. Když otevřete stránku, prohlížeč načte potřebná písma pro web do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.

Za tímto účelem musí se prohlížeč, který používáte, připojit k serverům společnosti Google. V důsledku toho se Google dozví, že naše webové stránky byly otevřeny prostřednictvím vaší IP adresy. Písma pro web Google používáme z účelem jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč písma pro web nepodporuje, použije počítač výchozí písmo.

Další informace o písmech pro web Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato webová stránka používá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Map Google, je nutné uložit vaší IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google slouží k atraktivní prezentaci našich online nabídek a k snadnému vyhledávání míst, která jsme na webových stránkách uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o manipulaci s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.