Přejít na hlavní obsah

Služby a poradenství

Služby

Nabízíme následující služby z jednoho zdroje: poradenství, plánování, výroba, instalace a poprodejní servis. Pro maximální blízkost k zákazníkům má společnost OHRA v Evropě více než 14 odbytových kanceláří i širokou síť kompetentních poradců, techniků a montérů. Po realizaci vašeho projektu pravidelně kontrolujeme spokojenost našich zákazníků. Přímé spojení s našimi zákazníky a vaše zpětná vazba je naším pohonem ke stálému zlepšování a dalšímu rozvíjení kvality výrobků a služeb.

 

Vaše výhoda:

 • Přímý prodej
 • Národní a mezinárodní
 • Made in Germany
 • Všechno z jednoho zdroje
 • Více než 40 let na trhu

Kontrola regálů, inspekce regálů podle EN 15635

Roční povinná inspekce pro skladovací zařízení

(Pevné regálové systémy z oceli – použití a údržba skladovacích zařízení)

Skladovací zařízení a regálové systémy se považují za pracovní prostředky. Provozovatel musí zajistit, aby byl pracovní prostředek v bezvadném stavu pro využívání zaměstnanci.

Podle EN 15635:2008 je provozovatel povinen sám kontrolovat skladovací zařízení pravidelně, popř. ve stanoveném časovém intervalu. Dodatečně předpisy EN 15635 vyžadují roční prohlídku vašich regálových zařízení takzvanou způsobilou osobou, popř. inspektorem s kvalifikací pro regálové systémy.
Efektivní prevencí je možné předem zabránit poškození skladovacích zařízení, těžkým úrazům a vysokým nákladům na opravy. Včasné odhalení poškození zabraňuje ztrátě bezpečnostních aspektů.
Nabízíme, že budeme provádět kontrolu vašich regálových systémů OHRA. Naše nabídka služeb k inspekci regálových systémů zahrnuje vizuální kontrolu konzolových, paletových a vertikálních regálů podle EN 15635, rovněž i kontrolu regálových hal a plošin nebo ostatních regálových systémů, které byly dodány společností OHRA. Přitom může být tato vizuální kontrola vašeho zařízení ve většině případů provedena za probíhajícího provozu.

Naše bezpečnostní kontrola obsahuje:

 • Kontrola regálů podle evropské normy 15635 i podnikových norem OHRA
 • Kontrola vyškolenými inspektory s kvalifikací pro regálové systémy
 • Závěrečný zkušební protokol a zkušební plaketa

Nabízíme vám inspekci regálů za pevné ceny.

Formulář žádosti o inspekci regálových systémů

Inspekci regálových systémů poptejte prostřednictvím našeho formuláře žádosti.
Poté vám během krátké doby vytvoříme odpovídající nabídku.


Montáž

Nedílnou součástí naší nabídky služeb pro regály a skladovací techniku jsou naše montážní týmy. Montéři a námi certifikovaní a autorizovaní subdodavatelé pracují profesionálně, jsou průběžně proškolováni, znají naše materiály, ve všem se vyznají, mají speciální nástroje a mají s sebou montážní pomůcky, jestliže jsou např. nerovnosti podlahy větší, než bylo původně uvedeno. Výsledkem těchto schopností je vždy rychlá, čistá montáž, která nemůže být z ekonomického hlediska prováděna vlastním personálem.

Služby našich montážních týmů:

 • Profesionální montáž
 • Nástavba, přestavba a rozšíření
 • Čisté, rychlé a hospodárné provedení
 • Čisté předání

Technické poradenství

Naši zákazníci potvrzují, že naše prodejní služby jsou pro OHRA významnou konkurenční výhodou. Technické poradenství našich obchodních zástupců, naše znalosti různých skladovaných výrobků a souvisejících požadavcích na regálové systémy a systémy manipulace s materiálem, stejně jako znalosti zakladačů, manipulační techniky a technologií vychystávání objednávek, byly  v nesčetných případech rozhodující pro zadání objednávek.

Krom toho je pro společnost OHRA důležité pravidelné školení a další rozvoj. Naši obchodní zástupci, technické zázemí a projektoví manažeři se několikrát ročně scházejí za účelem školení a výměny zkušeností, kde jsou prezentovány inovace a speciální řešení.

 • Profesionalno strokovno svetovanje
 • Izmenjava izkušenj
 • Nadaljnje izobraževanje