Přejít na hlavní obsah

Automatické skladování Regálové zakladače a software ke správě skladu

Konzultace

Automatické skladování

Aby mohly být objednávky vyřízeny rychle a efektivně, musí fungovat sklad. Ten musí být akceschopný a přizpůsoben daným potřebám. Jedině tak totiž zůstanou podniky v současnosti konkurenceschopné a flexibilní. V tomto ohledu se stala automatizace skladu jedním z důležitých faktorů konkurenceschopnosti, tolik nepostradatelným pro moderní podnik.

 • Maximální rychlost + bezpečná manipulace znamenají úsporu času i peněz
 • Optimální přehled stavu zásob a perfektní proces vyřízení objednávky zásluhou softwaru správy skladu
 • Regálové obslužné zařízení s možností průjezdu zatáčkami – díky tomu zajištěn přístup do více uliček jedním zařízením
 • Kdykoli možnost dovybavení, z poloautomatizovaného provozu na provoz plně automatizovaný

Jaký regálový systém je vhodný pro automatizovaný sklad?

Základem automatizovaného skladu je správný automatizovaný regálový systém. Rozhodujícím faktorem pro výběr je to, jaké výrobky mají být skladovány a přemísťovány. Pro dlouhé a objemné zboží jsou nejvhodnější konzolové regály. Pro zboží na paletách je první volbou klasický paletový regál. V zásadě lze automatizovat téměř všechny regálové systémy, včetně Policové regály. Spolu s vhodnou dopravní technikou a moderním softwarem pro řízení skladu zajišťuje automatizovaný regálový systém plné využití výhod automatizovaného skladu: Rychlost, dynamika, bezpečnost, úspora energie a nákladů. Investice do automatizovaného skladu se tak rychle vrátí.

Automatický skladovací systém - vaše výhody :

 •     Plánování regálů a zařízení z jednoho zdroje
 •     K dispozici je software pro řízení skladu
 •     Široká škála typů zařízení
 •     Možnost použití zařízení pro jízdu v zatáčce i pro jízdu rovně
 •     Nosnost až 8 000 kg

Konzultace


Poloautomatizovaný sklad

Poloautomatizovaný sklad se vyznačuje tím, že pro určité průběhy práce a úkoly jako např. kompletování se personál skladu veze s regálovým obslužným zařízením.

ROZ se automatizovaně přemisťuje ke stanovišti u regálu, které předtím nadefinovala obsluha zařízení. Přesné polohování před stanovištěm probíhá plně automatizovaně, zatímco procesy naskladnění a vyskladnění např. dřevěných desek ovládá obsluha zařízení manuálně zadávanými povely. K nim patří zvedání a spouštění břemen nebo také určení směru chodu vidlic.

Žádost o cenovou nabídku

Plně automatizovaný sklad

Na rozdíl od toho poloautomatizovaného jsou u plně automatizovaného skladu všechny průběhy prací předem definovány softwarem správy skladu. Všechny povely jsou automaticky předávány řídicí jednotce regálového obslužného zařízení. Tady všechny kroky jako rozběh regálové jednotky, přesné polohování před stanovištěm u regálu, zvedání a spouštění břemene, ale i přejezd k předávací stanici probíhají plně automatizovaně, bez pomoci personálu skladu.

Shrnutí všech informací:

 • Velice úzké šířky uliček
 • Napojení na váš systém správy skladu
 • Nejvyšší skladovací úroveň až ve výšce 20 metrů. Nosné zatížení až 5 tun
 • Jedno regálové obslužné zařízení umí pojíždět do více uliček
 • Skladovat lze výrobky dlouhé až 8 metrů

Žádost o cenovou nabídku

cantilever racking, automatic warehouse, stacker crane
cantilever racking, automated warehouse, stacker crane
cantilever racking, automatic warehouse, stacker crane
stacker crane, automated warehouse
cantilever racking, automated warehouse, stacker crane
stacker crane, automated warehouse
automatic warehouse timber storage
automatic warehouse timber storage
automatic warehouse timber storage
automatic warehouse timber storage
automatic warehouse, cantilever racking, stacker crane

Plně automatizovaný kompletovací sklad

Naskladnění a vyskladnění, kompletování a přichystání balíků podle objednávek zákazníků probíhá plně automatizovaně. To nejenže zvyšuje efektivitu celého procesu skladování a kompletování, ale umožňuje to též využití plochy na výšku a snižuje poškození zboží. Úplnou novinkou je přitom koncept využívající výhod dvouúrovňové kompletace: Naskladnění a vyskladnění balíků do skladu přebírá zakladač (RGB).

Pokud zásilka vyžaduje zkompletování různých jednotlivých desek, vakuový manipulátor příslušné zboží vychystá pro expedici, přičemž může být současně zpracováváno několik zakázek najednou. Zakázky tak vysoce efektivně a na minimálním prostoru koordinují dva samostatné systémy.

Žádost o cenovou nabídku


Regálové zakladače

Zakladačový jeřáb je kolejové vozidlo pro manipulaci se zbožím v automatickém regálovém systému. Maximální výška zakladače je 46 metrů. V závislosti na skladovaném zboží, hmotnosti a rozměrech se rozlišují různé typy zakladačů. Tři z nich jsou popsány níže:

Dvoustožárový regálový zakladač OHRA pro dlouhé a těžké zboží

S nosností až 8 tun je zařízení této konstrukční řady velmi žádané tehdy, jestliže se jedná o naskladňování a vyskladňování těžkého a velkoobjemového zboží ve výškovém regálu. To platí zvláště pro skladování stavebnin, dřeva, kamene nebo papíru. Na malé půdorysné ploše lze tak realizovat hospodárné skladování. Podle principu „člověk ke zboží“ (man-to-goods) lze pomocí ručních standardních zařízení se standardní plošinou kompletovat přímo v regálu.

Regálové zakladače OHRA pro dlouhé zboží – vaše výhody

 • Zvláště vhodné pro dlouhé zboží
 • Nosnost až 8 000 kg
 • Lze dodat zařízení s platformou pro ruční kompletování
 • Jízda do zatáčky – možná obsluha několika uliček

Regálový zakladač OHRA pro skladování do výšky 12 metrů

K automatickému skladování europalet a mřížových boxů do skladové výšky 12 metrů nabízí společnost OHRA speciální regálový zakladač jako vhodnou alternativu k vysokozdvižným vozíkům do úzkých uliček. Tento přístroj v modulárním provedení je koncipován pro jízdu do zatáčky a je cenově výhodný. Speciální podvozek umožňuje také přímou jízdu po podlaze haly.

Regálové zakladače OHRA pro výšku skladu do 12 metrů – vaše výhody

 • Velmi vhodné pro kompletační sklad nebo automatický mezisklad
 • Konstrukční výška až 12 m
 • Alternativy ke skladům s úzkými uličkami
 • Jízda do zatáčky – možná obsluha několika uliček

 

  Automatic storage system 15
  Automatic storage
  Automatic storage
  Automatic storage system OHRA
  Automatic storage
  Automatic storage Ohra

  Regálový zakladač OHRA pro skladování do výšky 25 metrů

  Regálový zakladač OHRA se na trhu pro automatizaci úspěšně používá již desetiletí ke skladování palet a mřížových boxů do regálové výšky až 25 metrů. Klasický s teleskopickou vidlicí pro jednoduchou nebo dvojnásobnou hloubku skladování nebo alternativně se systémem vozíku nebo speciálním příslušenstvím ke zdvihání, lze plánovat individuálně podle požadavků. Provedení plně automatické nebo i pro poloautomatický provoz s plnohodnotnou kabinou řidiče.

  Regálové zakladače OHRA pro výškové sklady – vaše výhody

  • Velmi vhodné pro vysoce výkonné sklady
  • Do konstrukční výšky 25 m pro palety a mřížové boxy
  • Jízda do zatáčky – možná obsluha několika uliček
  Automatic storage Ohra 19

  Software ke správě skladu

  Celý materiálový tok skladu nebo výroby může být plně automaticky řízen. Právě v novém zavádění, kde jde o to, aby byl logistický systém přizpůsoben vaší stávající organizační struktuře (a ne naopak!), spočívají naše obzvláště silné stránky. Základem je nejdříve skutečná hloubková analýza a z toho odvozená budoucí prognóza. Na základě shromážděných údajů o prodeji produktů a struktuře společnosti spolupracujeme s vašimi zaměstnanci na vývoji koncepce řešení, které lze později použít jako technický požadavek pro automatické skladování.

  Software pro správu skladu OHRA – digitální automatizace

  Správa skladu je velmi rozsáhlý a volně konfigurovatelný standardní systém. Rychlé a trvalé úspory nákladů se dosahuje díky optimálnímu nasazení zaměstnanců a techniky, při současném zlepšení kvality procesů a snížení objemu skladu.

  Software pro správu skladu OHRA

  • Skutečná analýza
  • Koncepce řešení
  • Prezentace výsledků
  • Sestavení technických požadavků
  • Optimalizace kapacity skladu
  • Fifo-Lifo-MHD
  • Klasifikace ABC
  • Blokování místa/inventáře
  • Optimalizace kompletace

  Reference pro automatická skladovací řešení

  CAB 56
  Fikszo
  Drevo Trust
  Fehr
  CAB 56

  CAB 56

  Slavnostní otevření skladu s technologií směřující do budoucnosti

  Na Úspěšný příběh

  Drevo Trust

  Drevo Trust

  Firma Dřevo Trust zprovoznila v České republice jeden z prvních plně automatizovaných skladů určených pro materiály dřevěných desek.

  Na Úspěšný příběh

  Fehr

  Fehr

  Srdcem nové továrny společnosti Robert Fehr AG v Andelfingenu, Švýcarsko, je plně automatický skladovací systém pro dřevěné desky dlouhé až 6 000 milimetrů a široké 2 500 milimetrů. 

  Na Úspěšný příběh