Přejít na hlavní obsah

Fikszo

Galerie

Zákazník je jedním z největších dodavatelů dekorativních výrobků jako jsou posuvné dveře, stěnové a stropní panely, ozdobné lišty, soklové lišty a žaluzie pro okna a dveře v Nizozemí a Belgii.

Před uvedením nového systému probíhalo skladování a kompletace zboží v sedmi různých halách. 14 zaměstnanců bylo zaměstnáno pouze samotným skladováním a kompletací. Jako nástroje byly použity vysokozdvižné vozíky.

Zadání úlohy znělo centralizovat skladování a kompletaci a to na omezeném prostoru a s co nejmenšími požadavky na personál. Kromě toho musely být zohledněny hlavní produktové skupiny s různými hmotnostmi a rozměry.

Hlavní znaky spolupráce s firmou Köttgen při hledání skladového řešení jsou následující: centrální, 12 metrů vysoký sklad s celkem třemi automatickými obslužnými regálovými zařízeními, celkem pěti spolupracovníky pro obsluhu skladu a možnost skladovat zboží až v délce 4,8 metrů ve výšce 10 metrů.

Tři regálová zařízení regulují odpovídající skladová místa za pomoci automaticky počítačem řízené správy s lineárním pojezdem. Kompletace provádí manuálně pracovníci skladu. Takto je možné kompletovat až čtyři zakázky současně.

Zákazník se rozhodl pro efektivní automatické regálové zařízení, aniž by se zcela vzdal manuálního ovládání. Toto nové uspořádání skladu nabízí enormní úsporu nákladů a prostoru.

Zeptejte se nás. Jako hlavní dodavatel Vám nabízíme s tímto systémem pro Váš sklad zajímavé a hospodárné řešení.