Přejít na hlavní obsah

Paletové regály OHRA Flexibilní a variabilní regály

Žádost o cenovou nabídku  Konzultace

Paletové regály pro individuální řešení

Paletové regály patří mezi zdaleka nejrozšířenější skladovací systémy pro různé požadavky. Vedle klasického skladování zboží na nejrůznějších paletách (např. euro nebo průmyslové palety) mohou být v těchto regálech umístěny i pomocné prostředky, jako jsou mřížové boxy nebo těžké nářadí. Paletové regály se používají v mnoha odvětvích, jako například v obchodě se stavebninami, u dopravních firem, v průmyslu, v zásilkových skladech nebo jako autonomní systémy pro těžké zboží.

Paletové regály OHRA – mnoho možností použití

Robustní paletové regály OHRA sestávají ze za tepla válcovaných kvalitních ocelových profilů pro velká zatížení a bezpečnou manipulaci. Výšku jednotlivých přihrádek lze nastavit v rastru 100 mm. Pro lehká a středně těžká zatížení mohou být použity ekonomicky atraktivní paletové regály z optimalizovaných ocelových plechů s odolnými nosníky IPG. Specialitou OHRA jsou žárově pozinkované paletové regály pro venkovní prostředí. Je zde možnost dodávat tyto skladovací systémy se střechou i bez střechy. Všechny paletové regály lze rychle postavit a mohou být kdykoli rozšířeny.

Paletové regály OHRA – vaše výhody

 • Individuální přizpůsobení vaší konfiguraci skladu
 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Vysoké bezpečnostní rezervy ve všech systémech
 • Systémové příslušenství pro individuální konfiguraci regálů
 • Možná venkovní instalace se střechou a stěnou v žárově pozinkovaném provedení
 • Vhodné pro všechna odvětví – Made in Germany

Paletové regály pro velké zátěže

Robustní paletové regály P3 OHRA představují ideální skladovací systém pro velké a neskladné materiály s vysokým zatížením. Zde najde své místo velké množství zboží, jako jsou suroviny, polotovary a ostatní výrobky, které jsou uskladněny na paletách. Kombinace z plnostěnných, za tepla válcovaných ocelových profilů pro rámy a nosné plochy umožňují zatížení polí více než 32 500 kg a zatížení jednotlivých buněk více než 6 000 kg. Výšky regálů se přizpůsobí stávajícím požadavkům místa instalace. Všechny regálové nosníky lze výškově přestavit v rastru 100 mm bez použití nářadí. Pro venkovní oblast jsou regály v žárově pozinkovaném provedení. Na přání se střechou a obložením stěn.

Regály OHRA – maximální nosnost

Za tepla válcovaná ocel našich regálů elasticky pruží, a tak si zachovává své výhody s ohledem na vysokou vertikální zatížitelnost. Ostatní paletové regály jsou vyrobeny z oceli za studena válcované o tloušťce 2 mm, která není u porovnatelných nárazů elastická, může rychle prasknout a ztrácí svou nosnost. Abychom mohli nabídnout optimální nosnost regálů při zatížení paletami s těžkým zbožím, sázíme právě u regálových rámů na ocel za tepla válcovanou.

Paletové regály OHRA pro velká zatížení – výhody

 

 • Individuálně konfigurovatelný paletový regál pro velké zátěže
 • Velmi vhodný pro stavebniny, palety se surovinami a konstrukční díly strojů
 • Možné zatížení polí až do 32 500 kg
 • Zatížení buněk až do 6 000 kg
 • Kdykoli možnost rozšíření, snadná montáž
 • Pro venkovní prostředí k dostání se střechou a v žárově pozinkovaném provedení

Žádost o cenovou nabídku


Paletové regály pro středně velké a malé zátěže

U malých a středně velkých zátěží (do zatížení buněk 3 000 kg) mohou být použity ekonomicky výhodné paletové regály OHRA P5. Všude tam, kde jsou VZV vedeny kolejnicemi, je nárok na robustní rámy regálů menší. Naše regálové rámy z optimalizovaných ocelových plechů i k tomu vhodné IPG nosníky splňují statické požadavky na bezpečný a víceúčelový paletový regál.

Regál OHRA pro menší zátěže – kvalitní výroba

Standardně jsou regálové rámy sešroubované, ale na přání je může společnost OHRA dodat jako svařené. Horizontální dosedací nosníky se vyrábí z profilů IPG a jsou pomocí závěsných spojek spojeny s rámem. Výška jednotlivých úrovní se nastavuje v rastru 50 mm bez použití nářadí. Paletový regál OHRA P5 je vhodný pro zatížení buněk až 3 000 kg a polí až 18 000 kg. Standardně se rámy dodávají v pozinkovaném provedení a nosníky v RAL 7035 (světle šedá).

Paletové regály OHRA pro malé zátěže – vaše výhody

 • Nízké investice, cenově výhodné řešení pro skladování palet
 • Rychlá montáž
 • Možnost rozšíření v každé době
 • Povrch s kvalitní práškovou barvou.

Žádost o cenovou nabídku


Paletové regály se střechou

Paletové regály se střechou jsou specialitou společnosti OHRA. Pro zboží necitlivé vůči povětrnostním vlivům, které může být ve venkovním prostředí skladováno v regálu, neexistuje žádná lepší alternativa. Zvlášť vhodné jsou regály OHRA se střechou pro speciální obchody a sortiment zahradních center nebo pro obchody se stavebním materiálem, kde mohou být venku skladovány betonové prefabrikáty, paletované pytle se zbožím nebo dřevěné stavební prvky.

Regál OHRA se střechou – různá provedení

Možnosti zastřešení s různými provedení stěn završují regálový systém, a tak chrání skladované zboží před všemi povětrnostními vlivy. Pro střešní krytinu mohou být např. použity trapézové plechy nebo prosvětlovací desky, pro obložení stěn trapézové plechy nebo sendvičové panely. Všechny nosné prvky regálu i rámy a nosné plochy lze dodat v žárově pozinkované kvalitě nebo také s práškovým lakováním. U regálů se střechou se zjistí zatížení sněhem a větrem a zohlední se při výběru profilů. Použití těchto statických předpokladů zajistí, že váš paletový regál OHRA se střechou odolá každému počasí.

Paletové regály OHRA se střechou – vaše výhody

 • Využití všech volných ploch – tím úspora cenné plochy ve skladovacím prostoru
 • Vysoké zátěže při zohlednění povětrnostních vlivů
 • Trvanlivá konstrukce – trvalá investice do skladování
 • Levné díky několika málo konstrukčním dílům
 • Na výběr různá provedení střech

Žádost o cenovou nabídku


Paletové regály na pojízdných vozících

Pojízdné paletové regály jsou dynamická regálová zařízení, jsou vhodná pro paletované zboží, které musí být kompaktně uloženo na malé základní ploše. U tohoto skladovacího systému jsou robustní paletové regály namontovány na pojízdných vozících. Kompletní regálová řada se pohybuje prostřednictvím elektronického nebo ručního řízení jako jediná regálová jednotka. Pojízdné vozíky jezdí po kolejích, které mohou být namontovány jak do novostaveb, tak i stávajících podlah. Pro každý regálový blok paletového regálu je potřebná jedna ulička pro obsluhu. To vede k vysokému stupni využití prostoru, protože vždy je otevřena jen jedna ulička, ve které se zboží zakládá nebo vykládá z regálu.

Regál OHRA – optimální využití prostoru pojízdnými vozíky

Posuvné regály se tiše pohybují a jezdí vedle sebe bez proluky. Mimo provozní dobu může být regálové zařízení přepnuto do „noční polohy“. V tom případě jsou jednotlivé řady paletového regálu otevřeny ve stejnoměrných odstupech pouze v takové vzdálenosti, aby nešlo použít ani jedinou uličku. Tak poskytují posuvné regály i bezpečnou ochranu před krádeží.

Paletové regály OHRA na pojízdných vozících – vaše výhody

 • Velmi kompaktní systém pro skladování velkých množství na malé základní ploše
 • Velmi dobré využití prostoru
 • Zvýšená kapacita skladu
 • Ochrana cenného zboží před krádeží díky „noční poloze“ regálových bloků
 • Krátké pracovní dráhy

Žádost o cenovou nabídku


Paletový regál s plošinami

Paletové regály s plošinami OHRA jsou skladovací plošiny na bázi paletových regálů OHRA jako nosné konstrukce. Jednotlivé řady paletových regálů jsou horizontálně spojeny ocelovými profily, takže díky různým podlahovým krytinám (např. mřížové rošty nebo dřevotřískové desky) vznikne nosná skladovací plocha mezi regály. Tím je využit každý centimetr skladu, a také je obsazena veškerá plocha. V rámci regálového systému může být realizováno několik podlaží.

Regál OHRA jako plošina – nové možnosti

Spojení regálu a plošiny vytváří individuální možnosti skladování, například jako kombinace kompletační a pracovní oblasti s možností bezprostředního skladování. Díky obráběným silným ocelovým profilům a za tepla válcovaným ocelovým profilům paletových regálů OHRA je možné bezproblémově vytvořit několik podlaží v rámci regálového systému.

Paletové regály OHRA s plošinami – vaše výhody

 • Optimální využití prostoru vyčerpáním celé výšky prostoru
 • Bezprostřední blízkost skladovací a kompletační oblasti
 • Úspora času pro manipulaci díky vloženým podlažím přímo ve skladovací oblasti
 • Znásobení užitkové plochy díky celému využití výšky skladovacího prostoru

Žádost o cenovou nabídku


Vjezdové regály Drive-In

Vjezdový regál (také zvaný „Drive-In“), kombinuje výhody blokového a regálového skladování: Kompaktní využití prostoru u velké výšky skladu. Je velmi vhodný pro skladování většího množství stejných výrobků a na tlak citlivé zboží, které nemůže být stohováno. Mezi takové zboží patří prací prostředky, katalogy, motorový olej, toaletní papír nebo konzervy s dlouhou minimální trvanlivostí.

Vjezdový regál Drive-In OHRA – jednostranně otevřený skladovací systém

Regál se osazuje z jedné strany. Vysokozdvižný vozík přitom zajede do regálových kanálů a palety položí na bočně umístěné nosníky. Vjezdový regál Drive-In má otevřenou jen jednu stranu, ze které se ovládá. Naposledy naskladněná paleta se opět vyskladní jako první. Probíhá tak skladování na principu LIFO (Last-In-First-Out). Opěry vjezdových regálů Drive-In OHRA jsou podle požadavku a zatížení, vyrobeny z profilů IPE nebo U, tak aby mohlo být nad sebou realizováno několik regálových kanálů, ale také k ochraně regálu před neúmyslnými nárazy vysokozdvižného vozíku. Boční nosníky umístěné v regálovém kanálu jsou enormně nosné a kluzné. Pro dodatečnou ochranu rámů ve vjezdové oblasti společnost OHRA doporučuje ochranu proti najetí.

Vjezdové regály Drive-In OHRA – vaše výhody

 • Zvlášť prostorově úsporné díky velkému zhuštění skladu
 • Vysoký stupeň využití plochy/prostoru
 • Skladování citlivého zboží bez poškození
 • Úspora nákladů díky zvlášť kompaktnímu skladování palet

Žádost o cenovou nabídku


Technické vlastnosti

Náš paletový regál je vyroben z robustních, plných, za tepla válcovaných profilù, které garantují vysokou nosnost, provozní bezpeènost a prodlouženou životnost. Nosné èásti jako napø. svislé rámy a vodorovné nosníky, jsou standardnì práškovì lakovány RAL 5015. K dispozici jsou další barvy jako standard.  Regály pro venkovní provoz jsou žárovì zinkovány.

Popis produktu

Svislé rámy a vodorovné nosníky

 • Svislé U-profily pro velké zatížení ze zatepla válcované oceli.
 • I-nosníky pro velké zatížení ze zatepla válcované oceli.
 • Jedineèná vysoká odolnost proti nárazu v obtížných podmínkách.
 • Pøestavitelnost po 100 mm, volitelne je k dispozici 50 mm.
 • 25 let záruka proti zkorodování pro žárove zinkované konstrukce.
 • Náš regálový systém je vyroben podle norem DIN 18800-7, EUROCODE a FEM 10.2.02.
 • Certifikované svaøování podle norem DIN EN 287, DIN EN 729 a DIN EN ISO 13920.

Naše regálové systémy jsou ve shodì s jednotnými pravidly pro skladování materiálu a manipulaèní technikou

(BGR 234, pùvodnì ZH 1/428).

pallet rack frame
Comparison of pallet rack frames - sheet metal and steel frames.

Příslušenství paletových regálů

Velký sortiment příslušenství pro paletový regál OHRA vám pomůže individuálně nakonfigurovat skladovací systém a zařídit jej podle daného oboru.

Ochranné sítě v různých provedeních, zvýšení rámu pro ochranu v regálové uličce, rozdělení nosnosti, ochrana proti prostrčení palety, představují jen malou část tohoto regálového systému. Příslušenství pro váš paletový regál OHRA vám můžeme dodat buď dodatečně, nebo již při objednání.

Reference pro paletové regály

Maderas Besteiro
Knaus Tabbert
Solvaro
FX Ruch
Investzal
Maderas Besteiro

Maderas Besteiro

Ve společnosti Maderas Besteiro umožňují konzolové regály OHRA efektivní skladování dřeva o délce až 13,5 metrů; individuálně upravené paletové regály s až 15 skladovacími úrovněmi poskytují dostatečný prostor pro vysoce rozmanitý sortiment produktů z High Pressure laminátů (HPL). Na rozdíl od původního skladování na zemi a zastaralých regálů společnost Maderas Besteiro zvýšila své skladovací kapacity o 20 procent na stejné skladovací ploše. Toto zrychluje procesy uskladňování a vyskladňování o 30 procent a o 70 procent snižují míru poškození uskladněného zboží.

Na Úspěšný příběh

Knaus Tabbert

Knaus Tabbert

Společnost Knaus Tabbert, přední evropský výrobce vozidel pro volný čas, vybavila nový sklad v Jandelsbrunnu konzolovými a paletovými regály od společnosti OHRA pro přímé zásobování moderní výroby karoserií. To znamená, že lze efektivně skladovat různé materiály, jako jsou lepidla, hliníkové a laminátové svitky, překližkové obaly, PVC podlahové krytiny nebo dřevěné a polyuretanové pěnové pásy. Síťové police v paletových regálech a v některých případech také v konzolových regálech umožňují flexibilní skladování nejrůznějších kontejnerů a nakládacích pomůcek. Regály zaujaly také svou vysokou nosností – osm metrů vysoké konzolové regály unesou až 12 tun na stojan, zatímco paletové regály mají nosnost až 2,4 tuny. Společnost OHRA získala body také za nekomplikovanou realizaci náročných požadavků na systémy požární ochrany: Například v každém ze sloupků stojanu byly vyvrtány dva otvory o průměru 80 milimetrů, aby jimi mohly být vedeny trubky zavlažovacího systému. Toto řešení se ukázalo být nejen prostorově úsporné, ale kabely jsou také dobře chráněny proti poškození.

Na Úspěšný příběh

Solvaro

Solvaro

Nástroje pro hluboké tažení jsou nákladné a vyrábějí se na míru tak, aby dokázaly přesně zpracovat, co je třeba. Za účelem uskladnění cenného vybavení o hmotnosti až sedm tun instalovala společnost Solvaro ve svém závodě v maďarském Szekszárdu speciální regály OHRA. Každý úložný prostor lze individuálně přizpůsobit velikosti jednotlivých nástrojů. Kromě toho jsou nástroje snadno přístupné a lze je rychle přesunout do hlubokotažného lisu. Hlubokotažné nástroje jsou zároveň díky konstrukci regálů na míru neustále chráněny před poškozením.

 

Na Úspěšný příběh

FX Ruch

FX Ruch

Pomocí 22 konzolových a paletových regálů od společnosti OHRA přestavěl obchod se stavebními materiály FX Ruch kompletně svou pobočku v Radolfzellu. Díky skladovací hale, venkovním regálům a sekci pro drive-in mají zákazníci k dispozici více položek ještě rychleji. Regály přizpůsobené nejrůznějším druhům zboží umožnily firmě zkombinovat vysokou skladovací kapacitu s výrazně efektivnějšími logistickými procesy.

 

Na Úspěšný příběh

Investzal

Investzal

Pro skladování cívek o hmotnosti až 5 tun nainstalovala maďarská společnost Invesztál paletový regál OHRA o délce 19,9 metru. Tento vysokozátěžový regál byl individuálně upraven podle rozměrů cívek uskladněných na paletách. Na rozdíl od dosavadního skladování – kombinace skladování na podlaze a ve standardních regálech – je přístup k cívkám díky novým regálům snadnější, spolehlivější a rychlejší. Kromě toho jsou minimalizována poškození – částečně také barevně – pozinkovaných cívek.

 

Na Úspěšný příběh