Přejít na hlavní obsah

Oborová řešení OHRA Recyklace automobilů

Konzultace

Skladovací systémy pro vaše oborově specifické produkty

Dočasná úschova vozidel je velkou výzvou pro odtahové služby, obce a poskytovatele veřejných služeb. Možnosti jsou omezené zvláště v případě šetrného a prostorově úsporného uskladnění osobních automobilů

Jednotné evropské směrnice upravující recyklaci a ošetřování starých vozidel a náhradních dílů vyžadují spolehlivé a ekologicky šetrné skladování výrobků. Optimální skladovací technologie pro potřeby vašeho podnikání musí být s těmito směrnicemi v souladu. Porušení těchto nařízení je mnohdy penalizováno a v krajních případech muže dojít i k odebrání licence.

KonzultaceBrožura ke stažení


Více prostoru – přínos pro vás: úspora 67 %

Dříve:
Sklad s_kapacitou 18 vozidel. Plocha potřebná pro tradiční skladování 18 vozidel činí přibližně 146 m2. Chybí přímý přístup a manipulace při řazení vozidel je komplikovaná.

Dnes:
Sklad s kapacitou 18 vozidel. Stejný počet vozidel s ukončenou životností vyžaduje pouze 48 m2 díky skladování v robustním konzolovém regálovém systému. Ke každému vozidlu je přímý přístup. Odpadá komplikované řazení vozidel.

Úspora místa díky skladování v robustním konzolovém regálovém systému.


Systémy konzolových regálů

Speciálně pro podniky zabývající se recyklací a pro odtahové služby vyvinula a optimalizovala OHRA pevný a odolný konzolový regálový systém k uskladnění vozidel a dílů pro vozidla. Tento skladový systém nabízí dostatek silných rezerv pro bezpečné skladování do výšky a dovoluje přímý přístup ke každému dílu. Výsledkem tohoto řešení je enormní úspora místa a rychlejší cesta do procesu recyklace díky snadnější manipulaci. Pevné, za tepla válcované ocelové profily použité na nosné prvky konzolového regálu umožňují bezpečné skladování aut do několika pater nad sebou. Vysoká kvalita regálových stojanů a konzol zaručuje dlouhodobé a ekonomické řešení skladování v odtahových službách a podnicích zaměřených na zužitkování vozidel.

  • Regálové stojany a konzoly z plnostěnných, za tepla válcovaných IPE ocelových profilů
  • Zavěšené, výškově přestavitelné konzoly pro různé typy vozidel
  • Prvotřídní práškové lakování
  • V žárově pozinkovaném provedení pro venkovní sklady

Žádost o cenovou nabídku


Paletové regálové systémy

Pevné a odolné paletové regálové systémy jsou ideální zejména tam, kde je nutné mít na paměti ochranu materiálu, tudíž pro skladování kol, pneumatik a ráfků, ale i náhradních dílů, drobného zboží nebo dokonce neskladných součástek, jako jsou motory a převodovky. Paletové regálové systémy od OHRA nejsou vyrobeny z tenkého plechu, ale z ocelových, za tepla válcovaných profilů. Díky tomu jsou efektivní a bezpečné právě při velkém zatížení. Vysoká kvalita garantuje dlouhodobé a tím i ekonomické řešení vašeho skladu.

Žádost o cenovou nabídku

Reference pro prodejce použitých autodílů

Recup Auto
Rubio Careco
Legalny Autozlom
Desguaces Autoeco
Desguaces Eduardo
Recup Auto

Recup Auto

Společnost Récup Auto, která se zabývá recyklací vozidel, více než zdvojnásobila svou skladovací kapacitu díky 30 samostatným konzolovým regálům od společnosti OHRA. Regály vysoké přes pět metrů umožňují bezpečné uložení čtyř vozidel nad sebou. Kromě toho lze s každým automobilem manipulovat bez nutnosti přemístění ostatních automobilů – to snižuje možnost poškození a navíc zvyšuje bezpečnost zaměstnanců. Zatímco dříve bylo na ploše místo pro 96 automobilů, nyní je možné na stejném místě uložit 240 automobilů v konzolových regálech.

Na Úspěšný příběh

Rubio Careco

Rubio Careco

Francouzská firma Rubio Caréco specializující se na recyklaci vozidel zpětinásobila na své stávající ploše skladové kapacity pro ojetá vozidla díky novému regálovému systému od společnosti OHRA. 108 nově nainstalovaných oboustranných konzolových regálů poskytuje na každou skladovací úroveň a stranu nosnost až 2 200 kilogramů. Při výšce regálu 7 600 milimetrů bylo realizováno pět skladovacích úrovní. Takto lze dnes na jedné ploše uskladnit 1080 namísto 216 vozů – a to výrazně bezpečněji a efektivněji než ve starém podlažním skladu.

Na Úspěšný příběh

Legalny Autozlom

Legalny Autozlom

Namísto ve stozích na zemi skladuje firma specializující se na recyklaci vozidel Legalny Autozłom dnes ojetá vozidla v robustních konzolových regálech od výrobce OHRA: Tento přední evropský dodavatel konzolových regálů nabízí speciálně pro recyklační firmy a odtahové služby robustní konzolový regál na vozidla. V Legalny Autozłom se díky tomu vejde na stejnou plochu dvojnásobný počet vozidel, než jak tomu bylo u dosavadního skladování na zemi. Tento skladovací systém navíc umožňuje přímý přístup ke konkrétním vozidlům, a celkově vytváří na skladovacím prostoru pořádek.

Na Úspěšný příběh

Desguaces Autoeco

Desguaces Autoeco

Španělské autovrakoviště Desguaces Autoeco už neskladuje ojetá vozidla na zemi, ale na konzolových regálech od společnosti OHRA. 

Na Úspěšný příběh

Desguaces Eduardo

Desguaces Eduardo

Severošpanělská firma Desguaces Eduardo provozující autovrakoviště výrazně rozšířila své kapacity pro uskladnění ojetých vozidel, a to využitím konzolových regálů od společnosti OHRA. 

Na Úspěšný příběh