Přejít na hlavní obsah

CAB 56

Galerie

Automatický sklad dřeva a stavebnin

Slavnostní otevření skladu s technologií směřující do budoucnosti

Fa CAB 56, jedna z největších velkoobchodních společností pro stavební řemesla ve Francii, zprovoznila svůj nový, automatický sklad. Jako generální dodavatel byla firma OHRA zodpovědná za realizaci regálů, implementaci Warehouse-Management-Systems (WMS) a integraci obslužných zařízení pro regály.

S novou, 4.500 m² velkou halou v obci Plescop v Bretani, se společnosti podařilo výrazné rozšíření skladové kapacity pro dlouhé řezivo, dřevotřískové desky, plovoucí podlahy a paletované zboží. Vedle nových vysokých regálů od firmy OHRA a dopravních zařízení od firmy Hamon, jakož i pro zatáčky koncipovaných regálových obslužných zařízení (RBG) od firmy Koettgen, zahrnuje projekt i s firemním software společnosti CAB 56 propojený síťový systém správy skladu od firmy Innolog, do něhož jsou integrovány všechny skladové, komisionovací a expediční činnosti v celém, 20.000 čtverečných metrů velkém areálu.

Od firem CAB56, Axisbois Consultants a OHRA vytvořený projektový tým rozdělil celý záměr do tří specifických zón a implementačních kroků: První zóna zahrnuje automatické zaskladnění a vyskladnění plovoucích podlah, dřevotřískových a MDF desek. Druhá oblast obsahuje automatické zaskladnění a vyskladnění různých stavebních materiálů, jako hliníkových profilů, oken, dveřních křídel a parket. Konečně obsahuje třetí zóna integraci všech ostatních skladových úseků v areálu, k čemuž patří i napojení venkovního skladu na WMS, které je realizované přes čárový kód a komunikační terminály na všech dopravních zařízeních.

Se stavbou 20 metrů vysoké budovy bylo započato v červnu 2011, podstatná část konstrukce budovy s podlahovou deskou, opláštěním a zastřešením byla dohotovena koncem 2012. Montáž regálových elementů vážících celkem přes 900 tun byla spuštěna v lednu 2012 a dohotovena byla po čtyřech měsících. V únoru 2012 bylo instalováno první RBG; v dubnu proběhlo jejich uvedení do provozu.

V zóně 1 převezme zaskladnění a vyskladnění až 5,1 metrů dlouhých a až 5 tun vážících balíků s dřevotřískovými deskami nebo paletovanými plovoucími podlahami plně automatizované regálové obslužné zařízení. Pro zatáčky koncipovaná RBG přitom obslouží všechny tři uličky tohoto úseku skladu. Zboží je vyskladňováno buď pro zákaznické zakázky, nebo pro výrobní zakázky ve vlastním přířezu. Řetězové a válečkové dopravníky přebírají zboží od RBG a transportují je k odpovídajícím pracovním stanicím.

Osm uliček zóny 2 je obsluhováno od dvou pro zatáčky koncipovaných RBG, které nabízejí nosnost 4 tun a mohou zvedat zboží v délce do 4,2 metrů až do výšky 12,5 metrů. RBG mohou pracovat jak plně automaticky, například v noci při doplňování skladových stavů, tak i poloautomaticky podle principu „Osoba-ke-Zboží“. V poloautomatickém režimu je kombinováno dávkové komisionování s výhodou automatického posunu od jedné skladovací pozice k další. S maximální rychlostí 150 metrů za minutu mohou RBG dosáhnout více než 50 pracovních cyklů za hodinu.

V obou úsecích jsou instalovány konzolové regály, protože nabízejí skladovací možnosti s největší možnou flexibilitou pro nejrůznější zboží společnosti CAB56. Regály jsou 14,5 metrů vysoké a 75 metrů dlouhé, s celkovým maximálním zatížením regálových polí 19.200 kilogramů. K tomu nese regálová konstrukce horní vodící lišty pro RBG.

Třetí a závěrečný stupeň projektu - zóna 3 - zahrnuje napojení všech nových a existujících skladových úseků v celém areálu na WMS, tedy i podlahového skladování ve venkovní části a vyskladňovacích míst. K tomu byly všechny vysokozdvižné vozíky vybaveny mobilními, bezdrátovými datovými terminály, přes které dostávají pracovníci komisionování své zakázky bez papírových dokladů, a které současně nabízejí vedení skladu zlepšené informace o okamžitém výkonu skladu.

Philippe Mérian, jednatel fa CAB56

„Z pohledu velikosti a komplexity se jedná o první zařízení tohoto druhu ve Francii a v našem tržním sektoru. Mnoho, s námi spojených společností a spřátelených obchodníků se dřevem již navštívilo naše zařízení, aby si udělali dojem o tom, co jsme společně s firmou OHRA realizovali. Podařilo se nám navýšit naše skladovací kapacity o téměř 50 procent a současně se vyhnout problému se zřizováním dalšího skladu. Přiznávám - na začátku jsme vkročili na neznámý terén, ale měli jsme důvěru v odbornou kompetenci našich dlouholetých partnerů, kteří již implementovali vícero podobných zařízení v jiných zemích. Naší vizí bylo, mít kompletní kontrolu přes všechny distribuční procesy, redukovat chyby a poškození zboží při skladování a manipulaci, jakož i minimalizovat manuální manipulační procesy, a tím zabránit snižování kvality produktů a současně snížit nemocností podmíněné výpadky. To se nám také podařilo zrealizovat. V prvním měsíci po fázi 1, se produktivita v naší dílně na výrobu nábytku, kde vyrábíme jako subdodavatel dřevěné komponenty pro naše zákazníky, zdvojnásobila. Škody na zboží dnes poklesly téměř na nulu, nemocnost je díky redukci manuální manipulace výrazně nižší a chyby v komisionování se přestaly vyskytovat. Máme permanentní kontrolu stavu zásob, chyby ve stavech jsou naprosto zanedbatelné. Samozřejmě, že jsme na začátku podcenili rozsah procesu pro naši firmu a naše zaměstnance, ale zkusili jsme výraznou změnu a to rozhodnutí bylo správné, zvláště když se zohlední současná konjunkturální situace."

O firmě CAB 56

Pod zastřešením velkoobchodní společnosti CAB 56 se spojilo kolem 350 řemeslných provozoven; pokrývačů, realizace interiérů, tesařů, truhlářů, jakož i menších dřevozpracujících a stavebních firem. Společnost přebírá nejen nákup stavebních materiálů - a jejich zasílání na řemeslníky - nýbrž i servisní práce, jako přířez, opracování kovů nebo sušení dřeva. S 81 zaměstnanci vytvořila společnost v roce 2010 obrat ve výši 34 miliónů euro. CAB 56 je s tímto obratem druhým největším členem francouzského sdružení obchodníků pro stavební řemesla (ORCAB). V roce 2013 oslavila společnost své 15leté jubileum.