Přejít na hlavní obsah

Mobilní regálové systémy Regály OHRA – mobilní na podvozcích

Mobilní regálové systémy

V průmyslovém skladu jsou dynamické nebo mobilní regálové systémy moderními řešeními kompaktního skladu. Regálové stojany jsou namontovány na podvozcích, posunujících se po kolejnicích. Pro uskladnění a vyzvednutí materiálu je požadovaná ulička otevřena elektronicky řízeným pohonem. Výsledkem je výrazný pokles přepravních tras a nárůst plochy až o 100% ve srovnání s pevnými regály.

 • Maximální využití prostoru skladu;
 • Moderní regálový systém s širokou škálou příslušenství
 • Vysoká hospodárnost a skladovací kapacita díky optimálnímu využití prostoru
 • Bezproblémový systém pro tichý a odolný provoz
 • Zmenšení přepravních tras při současném zvětšení dostupné skladovací plochy

 Konzultace  Brožura ke stažení

Videa


Mobilní konzolové regály

Mobilní konzolové regály umožňují nejefektivnější využití prostoru ve vašem skladu. V závislosti na vybraném provedení lze skladovací kapacitu zvýšit až o 100%. Mobilní regál je ideální pro objemné zboží s nízkou přístupovou frekvencí. Za tímto účelem jsou stojany namontovány na podvozky, které mohou být navrženy až do délky 70 metrů. Podvozky mohou být posunovány buď ručně, nebo pomocí dálkového ovládání, takže se otevře pouze požadovaná ulička.

Regály OHRA – mobilní na podvozcích

Podvozky pro mobilní regály pojíždějí na kolejnicích, které je třeba instalovat do podlahy. Možná je také instalace kolejnic a podvozků pro vaše stávající konzolové regály OHRA v současných skladovacích prostorech. Na konci pracovního dne jsou regály umístěny v noční poloze, aby se zabránilo nežádoucímu přístupu vysokozdvižných vozíků. Velký význam přikládáme bezpečnosti a osvědčeným standardům pro mobilní regály i pro naše standardní regály. Konzolové stojany OHRA na podvozcích splňují ustanovení nařízení BGR 234 německého sdružení zaměstnavatelů a normy CE.

Mobilní stojan OHRA - vaše výhody

 • Zvýšení skladovací kapacity až o 100%
 • Ovládání pomocí dálkového ovládání
 • Následná instalace kolejnic ve stávajících budovách je možná
 • Bezpečnost podle BGR 234 a CE

 Žádost o cenovou nabídku

Kragarmregale auf Verfahrwagen, Skizze 3-D
Kragarmregale auf Verfahrwagen
Kragarmregale auf verfahrwagen
Kragarmregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen

Paletové regály na podvozcích

Mobilní paletové regály jsou dynamické regálové systémy a jsou vhodné pro paletované zboží, které vyžaduje kompaktní skladování. U tohoto regálového systému jsou robustní paletové regály instalovány na odolných pohyblivých vozících. Celý regál se pohybuje jako jedna regálová jednotka pomocí elektronického nebo ručního ovládání. Vozíky se pohybují po kolejnicích, které lze implementovat jak do nových systémů, tak zpětně do stávajících podlah. Tímto způsobem je potřeba pouze jedna ulička pro celý regálový systém. To vede k vysokému stupni využití dostupného prostoru, protože je otevřena pouze jedna ulička a to pouze tam, kde je zboží vkládáno nebo vytahováno z regálu.

Regál OHRA - optimální využití prostoru díky podvozkům

Regálové řady se pohybují s nízkou hlučností a jsou tlačeny k sobě bez mezer. Mimo provozní dobu lze regálový systém přepnout do „noční polohy“. V tomto případě jsou jednotlivé regály paletového regálového systému otevřeny ve stejných vzdálenostech, které jsou tak úzké, že k žádné z uliček nelze přistupovat pomocí vysokozdvižného vozíku. Tímto způsobem pohyblivé regály také mohou poskytovat účinnou ochranu proti krádeži.

Paletové regály OHRA na vozících - vaše výhody

 • Velmi kompaktní systém pro ukládání velkého množství na malém prostoru

 • Velmi efektivní využití prostoru

 • Zvýšená skladovací kapacita

 • Ochrana cenného zboží proti krádeži díky „noční poloze“ regálových bloků

Žádost o cenovou nabídku

Funkce a možnosti

K dispozici jsou různé funkce pro rozšířenou konfiguraci regálového systému OHRA, a to jak standardní, tak volitelné – např.

 • Připojení k WMS
 • Světelné bariéry zabraňující pohybu osob nebo několika vysokozdvižným vozíkům v jedné uličce
 • Indukční nebo optické koncové spínače
 • Optické nožní spínače, aby nedošlo ke zranění
 • Funkce počítadla vysokozdvižných vozíků
 • Ovládání Siemens S7
 • Noční poloha