Přejít na hlavní obsah

Götz und Moritz

Götz + Moriz: Skladování do výšek i navzdory 3. stupni ohrožení stavby při zemětřesení

Firma Götz + Moriz, přední obchod se stavebními materiály a dlaždicemi v Jižním Bádensku, výrazně rozšířila svou pobočku v Lörrachu. Firma investovala především do větších skladových ploch a nové skladištní haly, kterou nechala vybavit paletovými a konzolovými regály od společnosti OHRA. Pobočka firmy ovšem postavila výrobce regálu před neobvyklou výzvu: Někde bylo nutné přizpůsobit regály sklonu, u jiných zase zahrnout do výpočtu sílu větru a u všech pak pamatovat na 3. stupeň ohrožení stavby při zemětřesení. Přes to přese všechno se však díky stabilní konstrukci regálů firmy OHRA podařilo realizovat výšky rámů až 9 100 mm se zatížením na pole 25 200 kg a zatížením na polici 5 000 kg.  

V roce 2016 se firma Götz + Moriz rozhodla rozšířit stávající centrum pro stavění a modernizace v Lörrachu, svou druhou největší pobočku z celkových osmi poboček podniku. Cílem bylo vytvořit více místa pro bohatší pestrost zboží, umožnit lepší služby zákazníkům a efektivněji odbavovat logistické procesy. Dosud bylo zboží všelijak poskládané po zemi, v blokových skladech a na plošinách. Dosavadní regály byly relativně nízké a nabízely jen malé hmotnostní kapacity. 

Protože Lörrach leží v oblasti s 3. stupněm nebezpečí zemětřesení, byly police a spodní desky nových regálů od společnosti OHRA vypočteny tak, aby dokázaly bezpečně reagovat i na tato dodatečná zatížení. Protože se u regálů od společnosti OHRA jedná vždy o nosné prvky vyrobené z ocelových profilů válcovaných za tepla, a nikoliv o plechové profily, nabízejí už samy o sobě vysokou nosnost. Kromě toho při bočním zatížení sloupy neklesají, a to ani když na ně najede vysokozdvižný vozík. Protože větší počet regálových řad probíhá ve venkovním prostoru s určitým sklonem, koncipovali navíc odborníci ze společnosti OHRA paletové regály se stupňovitě namontovanými podpěrami. Speciální distanční destičky mezi patou regálu a upevňovací deskou na podlaze dodatečně vyrovnávají výškové rozdíly. Rovněž regály ve skladištní hale, která je z jedné strany otevřená, si vyžádaly více výpočtů. Jedna strana haly totiž vykazuje míru otevření více než 30 procent a do výpočtů tudíž musely být zahrnuty i síly větrů.

Díky novým regálovým zařízením může nyní firma Götz + Moriz nabídnout svým zákazníkům na pobočce v Lörrachu podstatně širší skladový sortiment a zásluhou uvolněných ploch rychle vyřídit dodávky a vyzvednout zboží. Dalšími výhodami pro zákazníky jsou zastřešené zóny pro vykládku a nakládku zboží a kratší čekací lhůty. 

O firmě Götz + Moriz:

Firmu Götz + Moriz založil v roce 1937 Wilhelm Götz Leopold Götz. V současnosti představuje první kontaktní osobu pro profesionální řemeslníky a soukromé zákazníky z oblasti stavění, renovací a modernizací v regionu Jižní Bádensko. Na osmi pobočkách zaměstnává firma kolem 330 zaměstnanců. Nabízí univerzální sortiment stavebních materiálů všeho druhu v Jižním Bádensku a v sousedních regionech Švýcarska a Francie. Od roku 1998 je firma součástí skupiny Wertheimer, na jejíchž 22 pobočkách s těžištěm v Bádensku pracuje kolem 1 000 lidí.


Galerie projektů

Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme
Götz und Moritz - Regalsysteme