Přejít na hlavní obsah

Götz und Moritz

Galerie

cantilever racking for building material
cantilever racking with vertical storage system
cantilever racking for building material
pallet racking for building material
pallet racking for building material
pallet racking galvanized
pallet racking galvanized
pallet racking for building material
pallet racking for building material
cantilever racking and pallet racking for building material
cantilever racking and pallet racking for building material
pallet racking warehouse for building material

Götz + Moriz: Skladování do výšek i navzdory 3. stupni ohrožení stavby při zemětřesení

Firma Götz + Moriz, přední obchod se stavebními materiály a dlaždicemi v Jižním Bádensku, výrazně rozšířila svou pobočku v Lörrachu. Firma investovala především do větších skladových ploch a nové skladištní haly, kterou nechala vybavit paletovými a konzolovými regály od společnosti OHRA. Pobočka firmy ovšem postavila výrobce regálu před neobvyklou výzvu: Někde bylo nutné přizpůsobit regály sklonu, u jiných zase zahrnout do výpočtu sílu větru a u všech pak pamatovat na 3. stupeň ohrožení stavby při zemětřesení. Přes to přese všechno se však díky stabilní konstrukci regálů firmy OHRA podařilo realizovat výšky rámů až 9 100 mm se zatížením na pole 25 200 kg a zatížením na polici 5 000 kg.  

V roce 2016 se firma Götz + Moriz rozhodla rozšířit stávající centrum pro stavění a modernizace v Lörrachu, svou druhou největší pobočku z celkových osmi poboček podniku. Cílem bylo vytvořit více místa pro bohatší pestrost zboží, umožnit lepší služby zákazníkům a efektivněji odbavovat logistické procesy. Dosud bylo zboží všelijak poskládané po zemi, v blokových skladech a na plošinách. Dosavadní regály byly relativně nízké a nabízely jen malé hmotnostní kapacity. 

Protože Lörrach leží v oblasti s 3. stupněm nebezpečí zemětřesení, byly police a spodní desky nových regálů od společnosti OHRA vypočteny tak, aby dokázaly bezpečně reagovat i na tato dodatečná zatížení. Protože se u regálů od společnosti OHRA jedná vždy o nosné prvky vyrobené z ocelových profilů válcovaných za tepla, a nikoliv o plechové profily, nabízejí už samy o sobě vysokou nosnost. Kromě toho při bočním zatížení sloupy neklesají, a to ani když na ně najede vysokozdvižný vozík. Protože větší počet regálových řad probíhá ve venkovním prostoru s určitým sklonem, koncipovali navíc odborníci ze společnosti OHRA paletové regály se stupňovitě namontovanými podpěrami. Speciální distanční destičky mezi patou regálu a upevňovací deskou na podlaze dodatečně vyrovnávají výškové rozdíly. Rovněž regály ve skladištní hale, která je z jedné strany otevřená, si vyžádaly více výpočtů. Jedna strana haly totiž vykazuje míru otevření více než 30 procent a do výpočtů tudíž musely být zahrnuty i síly větrů.

Díky novým regálovým zařízením může nyní firma Götz + Moriz nabídnout svým zákazníkům na pobočce v Lörrachu podstatně širší skladový sortiment a zásluhou uvolněných ploch rychle vyřídit dodávky a vyzvednout zboží. Dalšími výhodami pro zákazníky jsou zastřešené zóny pro vykládku a nakládku zboží a kratší čekací lhůty. 

O firmě Götz + Moriz:

Firmu Götz + Moriz založil v roce 1937 Wilhelm Götz Leopold Götz. V současnosti představuje první kontaktní osobu pro profesionální řemeslníky a soukromé zákazníky z oblasti stavění, renovací a modernizací v regionu Jižní Bádensko. Na osmi pobočkách zaměstnává firma kolem 330 zaměstnanců. Nabízí univerzální sortiment stavebních materiálů všeho druhu v Jižním Bádensku a v sousedních regionech Švýcarska a Francie. Od roku 1998 je firma součástí skupiny Wertheimer, na jejíchž 22 pobočkách s těžištěm v Bádensku pracuje kolem 1 000 lidí.