Přejít na hlavní obsah

Holz Herbst GmbH

Galerie

Paletové a konzolové regály pro obchod se dřevem

Díky za tepla válcovaným regálovým profilům méně škod u Holz Herbst

U obchodníka se dřevem, firmy Holz Herbst, Lüneburg, docházelo při manipulaci s dřevěnými produkty stále znovu k poškozování zboží i regálů. S novými regály od firmy OHRA, které jsou vyráběny z plnostěnných, za tepla válcovaných ocelových profilů, se podařilo tyto škody minimalizovat. Současně umožňuje masivní konstrukce i zvýšení regálů s dodatečnými skladovacími úrovněmi, takže mohla být navýšena i skladovací kapacita.

Holz Herbst se etabloval jako dodavatel s vysokým stupněm servisu především pro profesionální zpracovatele dřeva – největší podíl odběratelů tvoří tesaři. Tak dodává tato firma například individuálně komisionované zboží přímo na staveniště. Přitom hraje sklad klíčovou roli: Je předzásoben nejen s dostatečným množstvím materiálu, ale umožňuje i plynulé komisionování. Ale právě staré vybavení skladů už nestačilo stoupajícím nárokům zákazníků na kvalitu zboží a rychlost dodávek: Pro zachování přístupu k rozšiřující se paletě produktů, muselo být z důvodů stále se omezující skladové kapacity zboří častěji překládáno. To stálo peníze a vedlo zase a zase k poškozením - nejenom u zboží, ale i na samotných regálech.

Proto vybavil Herbst své skladovací plochy s regály od OHRA. V Kerpenu, Německo, sídlící podnik se specializoval na regálové systémy, mimo jiného i pro obchod se dřevem. Holz Herbst přesvědčila zvláště masivní kvalita regálů. Protože oproti regálům z plechu, se za tepla válcované ocelové profily OHRA regálů při nárazech elasticky prohnou a nezlomí se – a udrží si tak trvale svoji nosnost.

Holz Herbst vybavil již v roce 1993 první ze tří hal s OHRA regály. 1996 následovala druhá hala, 2012 potom třetí. Protože u Herbsta jsou skladovány nejrůznorodější artikly, od volných šroubů až po 18 metrové klížené trámy, používá firma jak konzolové regály s různými délkami ramen, tak i paletové regály s šířkou pole 2700 milimetrů, obojí od OHRA. Regálové řady jsou v průměru 36 metrů dlouhé a nabízejí při výšce sedmi metrů šest skladovacích úrovní.

Celkově umožnily OHRA regálové systémy firmě Holz Herbst významné navýšení skladovací kapacity a zjednodušení přístupu ke zboží. Současně bylo možné výrazné snížení škod na zboží a regálech. Odpadají drahé opravy regálů, bezpečnost zůstává ve skladě zachována i při eventuálních nárazech s vysokozdvižnými vozíky.

O firmě Holz Herbst

Holz Herbst GmbH se sídlem v Lüneburgu byla založena již v roce 1865 – tehdy jako mobilní parní pila. Dnes zaměstnává podnik 48 zaměstnanců, kteří vytvoří roční obrat kolem 11 miliónů Euro. Dodává především živnostenským zákazníkům v okruhu 75 kilometrů kolem Lüneburgu. Jedná se především o dodávky dřeva a dřevěných produktů (jako parkety, dveře nebo dřevovláknité izolační materiály) a vedlejší produkty.