Přejít na hlavní obsah

KWS

Galerie

Prvotřídní klimatizace pro osivo

Specialista na osivo, firma KWS, masivně investuje do budování a modernizace produkce osiva cukrové řepy v pobočce Einbeck. V rámci těchto opatření byla vybudována také nová skladovací zóna, ve které je skladováno osivo v klimatizovaném prostředí. Za tímto účelem je osivo plněno plně automatickým způsobem do speciálních skladovacích boxů a uskladňováno na své místo pomocí ovládacího zařízení regálů. OHRA dodává regálové systémy uzpůsobené přesně pro tyto skladovací nádoby a také ocelové konstrukce, na které se tento systém pro nakládku a vykládku nádob instaluje.

Konstrukční schránka

Pro vytvoření stabilních a pevně definovaných okolních podmínek pro osivo je celý regálový systém umístěn do konstrukční schránky. Speciální skladovací boxy přitom zaručují spolu s klimatizací skladovacího prostoru možnost snadného a spolehlivého nastavení parametrů, jako např. teploty a vlhkosti vzduchu. Celý proces plnění, resp. přesýpání obsahu nádob přitom probíhá plně automatickým způsobem.

Jednotka složená z regálu, konstrukce a ovládacího přístroje regálů

Pro tento skladovací prostor dodala a nainstalovala společnost OHRA paletový regál o délce 27,3 metru, který nabízí prostor pro uložení cca 100 nádob o hmotnosti 600 kilogramů. Přitom je k regálu připojena také ocelová konstrukce dodaná rovněž společností OHRA. Na ni je nainstalováno vyklápěcí zařízení, pomocí kterého jsou plněna semena přepravovaná na pásových dopravnících a pohárech do skladovacích nádob umístěných pod nimi. Nádoby jsou poté přemisťovány a uskladňovány ovládacím přístrojem regálů od firmy Köttgen, která patří stejně jako OHRA do skupiny Hölscher. Nosníky a vodicí lišta pro ovládací přístroj regálů byly za tímto účelem vedeny po celé délce zařízení. Takto tvoří regál a konstrukce jeden celek. To zaručuje plynulou přepravu nádob od vyklápěcího zařízení až do regálového místa.

Tento nový regálový systém přispívá výraznou měrou k rozšiřování kapacit výrobních zařízení KWS. Tím je zajištěno, že bude možné i nadále v budoucnosti uspokojovat vysokou poptávku zákazníků při současném zvýšení kvality zboží.

O firmě KWS:

KWS je jedním z předních celosvětových producentů osiva. S více než 5 700 zaměstnanci v 70 zemích společnost obhospodařovala v obchodním roce 2019/2020 obrat 1,3 miliard eur. Společnost KWS je rodinná společnost s více než 160 letou tradicí a samostatným a nezávislým vedením. Hlavními předmětem činnosti je šlechtění rostlin a produkce a prodej semen kukuřice, cukrové řepy, obilnin, řepky olejné, slunečnic a zeleniny. KWS sází na nejmodernější metody šlechtění rostlin pro zvyšování výtěžnosti úrody pro zemědělce a také zlepšení odolnosti rostlin vůči onemocněním, škůdcům a abiotickému stresu.