Přejít na hlavní obsah

Mundinger Transport GmbH

Galerie

S neustálým důrazem na rychlost

Mundinger Transport, speditérská firma specializující se na distribuci materiálu z oceli v tyčích, sází v novém skladu bádensko-württemberského Rudersbergu trvale na průběžnou manipulaci s materiálem za využití vysokozdvižného vozíku. „Jeřáby používané ve většině skladů s dlouhým zbožím bývají často Achillovou patou pro účinnou interní logistiku,“ mluví o své zkušenosti jednatel firmy Dietmar Wiedmann. „Jsou-li naproti tomu všechny logistické procesy prováděny vysokozdvižným vozíkem, dostáváme velice flexibilní a efektivní systém.“ Protože firma Mundinger Transport materiál v tyčích pro své zákazníky rozdělí, podle konkrétní zakázky dá do svazků, zabalí a dokonce i nařeže, je efektivita při manipulaci s materiálem obzvláště důležitá. Wiedmann dodává: „Navýšením počtu použitých vysokozdvižných vozíků lze navíc velice jednoduše urychlit překládku skladu – to s jeřáby není možné.“

Sklad koncipovaný na míru standardního vysokozdvižného vozíku

Nasazení vozíků tak dalo základ konceptu nového skladu pro dlouhé zboží: Úkolem bylo uskladnit lesklou taženou ocel a jakostní ocel v dlouhých formátech a ve svazcích o 3 až 6 metrech v konzolových regálech. To mělo zaručit cílený a rychlý přístup k jednotlivému zboží vysokozdvižným vozíkem. Použít se měly standardní vysokozdvižné vozíky s nosností 5 tun, které dokáží komfortně přemisťovat náklad o hmotnosti až 4 tuny. Každá police regálu přitom měla být schopná pojmout náklad vozíku tak, aby bylo možné udržet procesy pokud možno co nejjednodušší. Jako bezpečně dosažitelné výšky zdvihu uvedl Wiedmann výšku 5,5 m.

Nosnost jednoho pole 40 tun

Tím byly stanoveny rámcové podmínky pro sestavu konzolových regálů: Nejvyšší skladovací úroveň na 5,25 metru, deset skladovacích úrovní, nosnost jedné pozice 4 tuny, nosnost jednoho pole 40 tun. „Jen málo výrobců regálů má ve svém programu standardní regály pro takto vysoká zatížení,“ říká Wiedmann. Zato společnost OHRA dokázala nabídnout vhodný koncept. Díky použití plnostěnných ocelových profilů pro všechny nosné prvky snesou konzolové regály této firmy z Kerpenu enormní zatížení. „Důležité pro nás bylo i přesné rastrování zavěšených konzol v rozmezí pouhých 5 centimetrů,“ doplňuje Wiedmann. „Výšku polic tak můžeme velice přesně upravit podle skutečné výšky svazků. Proto skladujeme o to méně vzduchu, resp. můžeme minimalizovat potřebnou výšku zdvihu – vždyť každý ušetřený centimetr zkracuje čas při manipulaci.“

O 40 procent vyšší efektivita

V novém skladu firmy Mundinger Transport dnes nabízí dohromady deset až 74 metrů dlouhých řad jednostranných a oboustranných konzolových regálů místo pro zásoby dlouhého zboží z oceli o hmotnosti aktuálně 6 500 tun. Skladování v konzolových regálech umožňuje mít dobrý přehled o uskladněném zboží. Společně s přesným přístupem k jednotlivému zboží to vede k minimalizaci chyb při vyskladňování. Jednodušší manipulace navíc výrazně snižuje v porovnání se skladováním na podlaze škody na zboží. Především ale tento způsob skladování umožňuje vysoce efektivní procesy: „V porovnání s typickým skladem pro dlouhé zboží obsluhovaným jeřábem je u nás zapojení personálu cca o 40 procent efektivnější,“ říká Wiedmann. Bez problémů tak lze zařídit i vyskladnění v krátkých lhůtách – firma Mundinger Transport má zpravidla vyskladněné objednávky do 24 hodin. A ze skladu nastaveného na rychlost profitují i zavážející nákladní auta, zdůrazňuje Wiedmann: „U nás čekají řidiči kamionů na vykládku maximálně 60 minut.“

O firmě Mundinger Transport:

Mundinger Transport GmbH se specializuje na smluvní logistiku v oblasti vysoce kvalitních lesklých tažených ocelí a jakostních ocelí v dlouhých formátech a svazcích. Tato firma se sídlem v Rudersbergu zajišťuje s více než 30 vozidly přepravu materiálu v tyčích libovolné délky, překládku dlouhého zboží bez omezení a rovněž přesné roztřídění a odvoz, a to hlavně v oblasti jižního Německa. Kromě toho firma dlouhé zboží podle objednávky došlé zákazníkovi také rozjednotí, zkompletuje, zabalí a, je-li to nutné, i nařeže. Mundinger Transport je jedna jen ze dvou speditérských společností specializujících se na zboží z oceli pro distribuci materiálu v tyčích v Německu s takovouto speciální nabídkou služeb.