Přejít na hlavní obsah

Superwood, Dänemark

Galerie

Firma Superwood provozuje v lokalitě Hampen (DK) podnik na impregnaci a vysoušení exotických dřevin. Jako finální výrobky nabízí firma Superwood dřevěné profily pro venkovní použití, mimo jiné obložení teras, dřevěná obložení fasád a zahradních domků.

Neopracované pakety dřeva byly v minulosti skladovány volně na dvoře. K tomu bylo zapotřebí velké plochy a manipulace s dřevěnými profily byla časově náročná. Zákazník chtěl proto získat možnost skladovat v bezprostřední blízkosti zpracujícího procesu v existující výrobní hale. Zároveň měl být nový sklad postaven na co nejmenším prostoru, aby byly dodrženy co nejmenší možné náklady na betonovou podlahu a střešní plochu. Navíc mělo být možné i rozšíření do budoucna, aniž by byla nutná rekonstrukce.

Výzvou tohoto projektu bylo zohlednění silného větru (120 kg / m²) a vysokého zatížení sněhem (160 kg / m²) v této oblasti. Pro skladování vzácných dřev je bezpodmínečně nutná volná cirkulace vzduchu, ale ochrana před deštěm ze všech stran byla přesto potřebná.

Z vícero navrhovaných řešení se firma Superwood rozhodla pro žárově pozinkované konzolové regály od OHRA. Konstrukce překrývajících se střešních panelů v kombinaci se způsobem vedení úzkých uliček pro použití bočního vozíku byly rozhodujícími argumenty pro zákazníka. Plánování probíhalo společně s dánským obchodním partnerem na místě u zákazníka. Zde byly diskutovány předem významné body jako kvalita betonu, tloušťka betonových základů a také způsob zastřešení. Také místní dodavatel vozíků byl zapojen hned od počátku jednání.

Uličky byly olemovány vodícími lištami, v souladu s požadavky bočního vysokozdvižného vozíku. Vjezdy na obou stranách uliček byly chráněny ochrannými rámy proti větru a vodě. Překrývající se střešní panely chrání před povětrnostními vlivy a zároveň zajišťují dostatečné odvětrání. Vnější regály byly obloženy deskovou stěnou sloužící i jako ochrana proti povětrnostním vlivům.

Regálové zařízení bylo v krátké době odborně instalováno firmou OHRA, zákazník si sám obložil ochranné rámy, střechu, stejně jako navazující odvodňovací systémy.

Zákazník může využívat zařízení do 10-ti týdnů po objednávce. Rozšíření regálového systému je možné kdykoliv.