Přejít na hlavní obsah

Vehmeyer

Efektivnější logistické procesy a větší přehled

Firma Vehmeyer, jeden z největších prodejců se stavebninami v německém zemském okrese Emsland, rozšířila své skladové kapacity o novou skladištní halu s plochou 5 800 m2. Během odsouhlasné doby dodala a nainstalovala společnost OHRA konzolové a paletové regály s délkou od 25 až do 42 metrů a více než 7 metrů vysoké. Díky tomu lze nyní skladovat nejrůznější stavební materiály podstatně přehledněji. Zákazníci dostanou své zboží rychleji, utřídily se logistické procesy a celkově se zvýšila dostupnost skladu.

Před výstavbou nové skladištní haly postavené v roce 2018 se zboží – stavebniny pro pozemní stavby a suroviny, dřevěné výrobky, stavebniny pro inženýrské stavitelství a zahradnictví a krajinářství, dlaždice a prvky pro úpravy interiéru a také zboží pro stavební trh – skladovalo v narůstajícím množství v malých halách mající maximálně tři až čtyři skladovací úrovně. To omezovalo efektivitu logistických procesů a pro zákazníky bylo náročné najít správné zboží. Proto se firma Vehmeyer rozhodla soustředit veškeré zboží v novém, centrálním skladu. Podmínkou byl regálový systém, jímž se mělo dosáhnout co největších skladových kapacit na dostupné ploše. 

Proto se firma Vehmeyer rozhodla pro společnost OHRA. Ta vyrábí obzvláště odolné konzolové a paletové regály z ocelových profilů válcovaných za tepla. To umožňuje vysoké nosnosti při současně štíhlé konstrukci – a zaručuje tak dobré využití plochy. Navíc má společnost OHRA díky své výrobě nezbytné kapacity realizovat tak rozsáhlý projekt v omezeném čase. 

Dohromady dodala společnost OHRA více než 25 konzolových a paletových regálů pro vnitřní i venkovní prostor. Každý regál je přitom individuálně šitý na míru danému místu instalace a zboží, které v něm bude uskladněno. Proto jsou například šířky polic u paletových regálů mezi 2 400 a 4 500 mm, plošné zatížení od 3 do 5,5 t. Nosnost regálové konstrukce značky OHRA dovoluje se šesti skladovacími úrovněmi paletových regálů dobré využití výšky haly. To samé platí i pro konzolové regály: Ty dosahují nosnosti až 6 750 kg na stojan a stranu. Díky tomu lze – v závislosti na zboží – realizovat až devět skladovacích úrovní. Volně zavěšené konzoly, s nosností 750 kg, přitom umožňují jednoduché úpravy podle měnícího se sortimentu zboží. 

Regálová sestava tak nabízí potřebné kapacity pro další expanzi a je důležitou částí strategie růstu firmy Vehmeyer.

O firmě Vehmeyer:

Kořeny firmy E.A. Vehmeyer OHG sahají až do roku 1805, kdy Ernst August Vehmeyer založil cihelnu. Ta byla později rozšířena o pilařský závod. Dnes už sice cihelna neexistuje, ale firma Vehmeyer provozuje v severozápadním Německu největší pilařský závod pro zpracování jehličnatého dřeva. Kromě toho firma neustále rozvíjela obchod dřevem a stavebninami, v Haselünne provozuje vlastní stavební trh a je dodavatelem pro soukromé i profesionální zákazníky daleko za hranicemi okresu Emsland. 109 zaměstnanců ročně dosáhlo obratu více než 40 milionů. 


Galerie projektů