Přejít na hlavní obsah

Dynamické regálové systémy OHRA Zvýšení kapacity pomocí modulárních regálů

Konzultace

Dynamické regálové systémy

Dynamické regálové systémy jsou modulární regálové systémy, které mohou díky konstrukci a technickým komponentům dosáhnout zvýšení skladovací kapacity vůči statické regálové technice, a tak zrychlit kompletační proces.

Dynamické regálové systémy OHRA – trvalá investice

Oproti obvyklé regálové technice jsou náklady na pořízení dynamického regálového systému o něco vyšší. Dlouhodobě mohou, se správným použitím, výrazně lepší výhody neutralizovat tyto investiční náklady. OHRA k pokrytí různých oblastí použití a investičních rozpočtů nabízí všechny běžné systémy, od průchozího regálu pro kartony až k paletovému průchozímu regálu pro těžká zatížení.

Dynamické regálové systémy OHRA – vaše výhody

 • Modulární standardizované komponenty
 • Přizpůsobení skladovanému zboží a oblasti použití
 • Široký sortiment výrobků
 • Optimalizace tras pojezdu a dob kompletace

Spádové paletové regály

Spádový paletový regál představuje jednu z nejkompaktnějších metod skladování a kompletování na principu First-in-first-out (první uvnitř, první venku). Vytvořením kanálu dochází pomocí regálového systému k vysokému využití plochy, i u jednotných palet je dosaženo optimálního stupně zaplnění. Díky systému válečků s lehkým chodem a integrovaným brzdovým válečkům se zboží posunuje díky vlastní váze do pozice pro odebrání. Jednocení palet na straně odběru zajistí bezpečnou manipulaci. 

Paletový průchozí regál OHRA – vaše výhody

 • Modulární standardizované komponenty
 • Vysoká nosnost a trvanlivost
 • Bezpečná manipulace díky jednocení palet
 • Vhodné pro všechny hladké pojezdové plochy
 • Princip FIFO – optimalizace tras pojezdu a dob kompletování

Kompletační spádové regály

Podobně jako spádový paletový regál, bude použit i kompletační spádový regál, ale přednostně pro kartonové zboží nebo bedny na válečkové dráze. Obzvláště pro kompletaci výrobků s normálním obratem (zboží se středně rychlým obratem) a s vysokým obratem (zboží s rychlým obratem) jsou správným a úsporným řešením skladování spádovými regály. 

Kompletační průchozí regál OHRA – optimalizované doby

Na principu FIFO se skladované zboží posunuje díky vlastní váze ke straně odebírání k provádění kompletace. Pracovní dráhy jsou zkráceny, doby kompletace optimalizovány a procesy zaplňování odděleny. Velmi vysokou prioritu při plánování kompletačních regálů má vždy ergonomie pracovišť.

Kompletační spádový regál OHRA – vaše výhody

 • Modulární standardizované komponenty
 • Jednotlivá plastová kolečka s ocelovou osou zatížitelnou až 6 kg
 • Vhodné pro kartony a plastové krabice
 • Princip FIFO – optimalizace tras pojezdu a dob kompletování

Zásuvné regály (push back) – pojezdové systémy

Push back sklad, také zvaný jako trolley (pojezdový) systém, nabízí prostorově úspornou možnost skladování na principu LIFO (Last-in-First-out – poslední uvnitř, první venku). Tyto regály jsou ideální pro skladování jednoho druhu výrobků po šaržích. 

Regál push back OHRA – bezkontaktní skladování na vozících

U zásuvného systému push back s vozíky se do kanálového tunelu z jedné strany zasouvají palety po systému kolejnic a stejným způsobem se zase vyjímají: Do regálu je možné na hloubku zasunout až 6 palet. Výhoda oproti zásuvným regálům s konvenčními gravitačními válečkovými drahami: Při uskladňování se horní naložený vozík dozadu posouvá pomocí další vkládané palety. Tato paleta se pak ukládá na další volný vozík. Tímto způsobem se zamezuje přímému kontaktu mezi zbožím.

Zásuvné regály push back OHRA – vaše výhody

 • Modulární standardizované komponenty
 • Možné skladování až 6 palet do hloubky
 • Lze používat u citlivého paletového zboží – bez kontaktu palet
 • Princip LIFO – optimalizace tras pojezdu a dob kompletování

Zásuvné regály – systémy s válečkovými drahami

U zásuvného regálu se systémem s válečkovými drahami spočívá výhoda v množství zboží, které lze uskladnit na hloubku: Až 10 palet za sebou. Oproti zásuvnému systému push back s vozíky se dosahuje nižší konstrukční výšky. Na základě vysokých posuvných sil, které jsou nutné k posouvání palet, nejsou zásuvné regály vhodné speciálně pro necitlivé zboží.

Zásuvné regály OHRA – vaše výhody

 • Modulární standardizované komponenty
 • Možné skladování až 10 palet do hloubky
 • Použitelný u necitlivého zboží
 • Optimalizace tras pojezdu a dob kompletace